Xelera Communication AB

Per Vikström via Xelera Tipsar: Webbarbetet är "The never ending story"

Blogginlägg   •   Aug 31, 2012 14:49 CEST

Xelera presenterar Per Vikström som förärar oss med sina tankar kring webbplatsen som ett evighetsprojekt. Per har erfarenhet som webbansvarig, Internet manager, webbprojektledare och webbstrateg och har självfallet en blogg där han reflekterar över allt kring webb.

I alla webbprojekt dyker frågan “När är sajten klar?“ upp. Förr eller senare. Framförallt är det en fråga som brukar vädras internt i samband med, eller innan, lansering av en ny webbplats. Även som konsult har jag under utvecklingsprojekt av nya webbplatser fått frågan. Inte från kundens projektledare, utan snarare från ansvarig chef som är beställare. I egenskap av ansvarig projektledare/konsult är frågan ganska lätt att besvara – när alla funktioner är färdigutvecklade och de färdiga sidmallarna är levererade enligt avtal.

Den interna aspekten är betydligt svårare.

”Klar?”

Först och främst: Kan en webbplats bli klar? “Nej”, svarar webbkunniga individer och jag håller helt med. En webbplats kan aldrig bli färdig. Om det är så att du har någon som använder ordet “klar” i samma mening som “sajt”, “webbplats” eller gud förbjude ”hemsida”, be personen förklara vad han/hon tycker ska ske efter att sajten är klar. Semester?

Arbetet med en webbplats kan förklaras genom dessa punkter:

  1. Mät
  2. Förbättra
  3. Mät
  4. Implementera
  5. Marknadsför
  6. Mät

I en mer visuell form är arbetet med en webbplats en cirkulär process enligt nedan - medurs:

The never ending story – webbarbetet alltså

Eftersom det operativa webbarbetet bedrivs i form av en cirkel, är det samma moment som återkommer. Det är dock viktigt att åtskilja det från framtagandet av en ny webbplats.

Vid skapandet av en ny webbplats bör syfte, mål och målgrupper ses över för att verifiera att dessa fortfarande stämmer överens med de övergripande målen. Genom väl utförd webbanalys är även bilden klar gällande hur pass väl mål och syfte uppfylls på den existerande webbplatsen. Detta bildar en bra grund för det nya webbprojektet.

Prioritera, prioritera, prioritera

I ett webbprojekt är det självklart att det måste göras prioriteringar. Projektet har ju dels en budget att förhålla sig till, dels finns det en tidsaspekt att beakta. I detta läge gäller det att prioritera, för att veta vad som ska göras och när:

  1. Vilka funktioner krävs för att vi ska kunna uppfylla de primära mål som satts upp för den nya webbplatsen?
  2. Vilket innehåll krävs för att de primära målen ska uppfyllas?

Den första punkten diskuteras enklast med webbkonsulten: Med budgeten X och tidsramen Y, vilka funktioner kan vi skapa till webbplatsen?

Följdfrågan som du som beställare måste ställa dig själv och eventuellt även den konsult som hjälpt dig med strategiarbetet är: Vilka funktioner ger bäst resultat med hänsyn till punkt 1 ovan?

Det kan mycket väl vara så att du ställs inför en valsituation där olika funktioner medför olika fördelar. Utgå då från det som är viktigast ur ett användarperspektiv, den primära målgruppen, och prioritera utifrån det.

Del två publiceras nästa vecka....