Brilliant Smile Sweden

Peroxidhalter i tandblekningsprodukter

Blogginlägg   •   Dec 18, 2015 09:00 CET

Det finns idag ett stort utbud av tandblekningsprodukter på nätet och i diverese butiker. Många av preparaten innehåller en peroxidhalt som sägs ge dig ett skimrande vitt & långvarigt leende. Frågan är om konsumenten verkligen vet vilken peroxidhalt som är mest effektiv?

Det många slutkonsumenter inte vet är att enligt EU:s lagstiftning för kosmetiska tandblekningsprodukter, får produkter som säljs över disk maximalt innehålla en oxiderande substans som motsvarar 0,1% väteperoxidhalt. Frågan är om konsumenten verkligen vet vilken peroxidhalt som är mest effektiv?

0,1% väteperoxidhalt förekommer ofta i hemblekningspreparat som säljs över disk idag. Dessvärre är koncentrationen alldeles för låg för att kunna ge en stor visa effekt och ett långvarigt resultat. Blekningsprodukter med denna låga peroxidhalt ger "tillfälligt" vita tänder och skulle behöva användas dagligen för att ge ett vitt & ihållande resultat.

0,1 > 3% väteperoxidhalt är även detta vanligt förekommande i tandblekningspreparat för hemmabruk. Med en peroxidlösning motsvarande 3 % väteperoxid är tillräcklig för att nå resultat vid hemblekning. Det absolut optimala resultatet når man dock med en högre koncentration.

3 > 6% väteperoxid är den mest effektiva koncentrationen i tandblekningspreparat för hemmabruk. För optimalt resultat rekommenderar vi 6% väteperoxidhalt, då blekning lättare når missfärgningarna inuti tandens emalj. Dessvärre säljs många tandblekningsprodukter *illegalt på nätet idag och vissa preparat överstiger ofta 6% väteperoxid. Risken för skador på tandkött och mjukdelar ökar då markant. Vid hemblekning med t.ex. blekskena eller whitening strips skyddas inte dessa delar vilket kan orsaka bränn/frätskador på tandkött och svalg.

10 > 18% karbamidperoxid är en peroxidlösning att lägga på minnet, detta preparat förekommer ofta i tandblekningsprodukter för hemmabruk. Karbamidperoxid bryts ner till 1/3 väteperoxid (

18% karbamidperoxid motsvarar alltså 6% väteperoxid) med tiden, vilket gör att denna substans endast är lämplig för blekning i långa intervaller (2-9 tim). Hemblekning innehållande 18% karbamid rekommenderas till nattblekning för patienter med djupa missfärgningar, då gelen är aktivt blekande i upp till hela 9 timmar. Detta preparat är väl beprövat och finns i många tandblekningsprodukter idag.

> 40% väteperoxidhalt ska endast användas vid kliniktandblekning där utbildad personal eller tandläkare utför behandlingen. Detta för att procenthalten är så pass hög och kan orsaka brännskador om inte tandköttet skyddas. Vid klinikblekning med Brilliant Smile metoden appliceras protector på tandköttet, en flytande plastmassa som appliceras längs tandköttskanten för att skydda mot blekningsgelen. Den *illegala försäljningen av tandblekningspreparat på nätet innehåller ofta en peroxidhalt långt över 6%, vilket kan vara direkt skadligt för munhälsan om det inte används på rätt sätt.

OBS! Det florerar vissa tandblekningsprodukter på marknaden som innehåller Natriumperborat. Dessa bör inte brukas i tandblekningssyfte! Enligt Läkemedelsverket har Natriumperborat en tvingade klassificering som reproduktionstoxiskt. Se bifogad resurslänk.

*Den illegala försäljningen av tandblekningsprodukter på nätet kommer runt lagstiftningen gällande peroxidhalten genom att sälja dessa produkter via bolag lokaliserade i utlandet. Preparaten innehåller ofta en för hög procenthalt av väteperoxid eller i värsta fall andra preparat som kan vara direkt skadliga för hälsan. 

Sammanfattningsvis rekommenderar Brilliant Smile konsumenter att alltid vända sig till de större seriösa aktörerna eller tandläkarklinikerna som erbjuder effektiva och framförallt säkra tandblekningsprodukter.

Brilliant Smile erbjuder effektiv & säker tandblekning för såväl hemmabruk som på klinik.