Biner AB

PMI-PBA® Certifieringsförberedande Kurs (e-learning)

Blogginlägg   •   Okt 13, 2016 09:05 CEST

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att förbereda dig för själva PMI-PBA certifieringen. Kursen introducerar dig till PMIs certifiering, ansökningsprocessen och formatet i certifieringstestet, samt ger en bra summering av de huvudsakliga verksamhetsanalysområden och teman som du behöver studera inför certifieringen.

Kursen består av 2 huvuddelar (i) föreläsningsdel och (ii) ”testmoduler” med självstudiefrågor per område samt simulerat certifieringstest.

Vad innebär PMI-PBA certifieringen?

 • Översikt av PMI-PBA certifieringen
 • Vem är certifieringen till för?
 • Ansökningsprocessen- hur gör man för att få sin ansökan godkänd?
 • Tidplan för ansökan - hur lång tid tar det att ansöka och få ansökan godkänd?
 • Översikt av certifieringstestet

Summering av verksamhetshetsanalysens 5 huvudområden och tillhörande teman

 • Needs Assessment – argument och anledning till projektet, business case m.m.
 • Planning – inkluderade verksamhetsanalysaktiviteter, tidplan, intressenter
 • Analysis – kravhantering och analys, verksamhetsanalysens största område
 • Monitoring – kravhantering under projektets exekvering
 • Evaluation – utvärdera hur väl projektets mål och krav uppfyllts

"Testmoduler"

 • med 30 slumpmässigt utvalda självstudiefrågor per huvudområde

Simulerat certifieringstest

 • med 200 slumpmässigt utvalda certifieringsfrågor

Följande ingår i kursen:

 • Fri tillgång till e-kursen i 6 månader
 • Support från våra duktiga lärare
 • Business Analysis for Practitioners - A Practice Guide (PDF)
 • PMI Professional in Business Analysis Examination Content Outline (PDF)
 • PMI Professional in Business Analysis Handbook (PDF)
 • PMI-PBA Application worksheet (XLSX)
 • All information och hjälp du behöver för att boka tid för certifiering

E-learningkursen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska som internationella personer.