Polismuseet

Polismuseets blogg: Allas rätt att vara sig själv

Blogginlägg   •   Nov 23, 2016 13:58 CET

"VI & DOM - en utställning om hatbrott" heter Polismuseets kommande utställning
som har premiär den 4 februari 2017. Det är en utställning om hatbrott
men också en utställning om medmänsklighet och hatets konsekvenser.

Hatbrott har som brottskategori inte funnits särskilt länge i Sverige.
Däremot är det nog ingen tvekan om att den typ av brott vi idag kallar hatbrott
alltid har funnits. Det handlar om grundläggande medmänskliga värderingar,
eller snarare bristen på dessa, där varje människas rätt att vara sig själv kränks.

Temat ”Hatbrott” är viktigt att tala om. Medmänsklighet är grundläggande
för ett demokratiskt samhälle och hatet leder aldrig oss närmare varandra.
För att åstadkomma en mer tolerant och medmänsklig framtid måste vi ständigt
ta upp de frågor som verkar i motsatt riktning.

När vi började arbeta med hatbrott som tema på Polismuseet var inte tanken
att det skulle bli en stor utställning. Men ganska snart insåg vi hur komplext och svårt
det är att göra ämnet, allt och alla det berör rättvisa.

Det finns så många berättelser. Vi kan inte berätta alla, men vi vill visa en bild av hatbrott
och dess konsekvenser. Vi vill också verka för att fler som utsätts för hatbrott
ska anmäla det till polisen. Att polisanmäla ett hatbrott leder till att brottet synliggörs.
På så vis ökar möjligheterna för polisen att än mer prioritera arbetet med denna typ av brott.

Vi avslutar utställningen "VI & DOM - en utställning om hatbrott" med att ändå vara hoppfulla.
Genom att lära oss mer och öppna våra ögon för det som finns runt omkring oss
kan vi alla bidra till att minska hatet och stötta de som blir utsatta.

Blogginlägg 23 november 2016
Av Henrik Lindborg, Polismuseets chef