Direktdemokraternas Riksorganisation

Politisk maktkoncentration i Hedemora

Blogginlägg   •   Sep 12, 2014 16:00 CEST

Tydliga brister gällande demokrati och inflytande råder i Hedemora kommun inför det stundande valet.

Kommunen har många gånger kritiserats för att inte vara tillräckligt öppna med den politik som bedrivs. Hur ska medborgarna få reda på vad partierna står för? Möjligheten finns endast för den som har tålamod att läsa alla de protokoll som finns på kommunens hemsida. Att söka i och bland protokollen går dessvärre inte då de är inscannade som bilder.

Politikerna i kommunen har dessutom beslutat att inte tillåta några partier att annonsera eller lägga ut material om sin politik i bland annat kommunhus och stadsbibliotek. Detta gör man för att förhindra spridningen av främst Sverigedemokraternas politik. Yttrandefrihet på allmän plats står inskriven i lagen. Att förhindra politisk debatt är odemokratiskt.

Dessutom har mediekoncernen MittMedias valsatsning ”KanDuLova” brister i sitt upplägg. Projektet skapades för att föra fram medborgarnas hjärtefrågor där lokala partier får svara och kommentera på frågorna. Dessvärre är det enbart nu sittande lokala partier som får möjlighet att kommentera frågorna.

För att citera redaktionschefen och ansvarige utgivaren för Dalarnas Tidningar, Ewa Wirén, som också är drivande i projektet så är detta för att medborgarna ska kunna få riktiga svar från politiker som vet hur det ser ut i kommunen idag. Har enbart de sittande politikerna svar på hur det ser ut i vår kommun?

Vill de nuvarande partierna stänga ut andra åsiktsyttringar? Varför står inte Dalarnas Tidningar för en större tolkning av yttrandefriheten? Samma bemötande får ett nytt parti hos de flesta av skolorna inför valdebatter och skolval, där endast de sittande partierna välkomnas. Att det bara finns ett enda nytt parti (Direktdemokraterna) som kandiderar i kommunen gör det hela något löjeväckande.

NYA DEMOKRATISKA INITIATIV
Det är även ur ekonomisk synvinkel svårare för nya partier att ta sig in i kommunen då statliga bidrag och fria valsedlar är något endast sittande partier får ta del av. På så sätt så blir även ekonomin ett hinder för demokratin.

I en kommun som Hedemora där partierna på sina lokala hemsidor för knappt en månad sedan kunde lämna någon som helst information om den politik de bedrivit eller den de önskar bedriva de kommande fyra åren så utestängs alla former av nya demokratiska initiativ. Det faktum att två av partierna i kommunfullmäktige knappt bedrivit någon form av politik i kommunen under den senaste mandatperioden gör att ovanstående uttalande från bland annat Ewa Wirén känns näst intill anti-demokratisk.

MEDBORGARNAS MÖJLIGHET ATT PÅVERKA I VARJE FRÅGA
Att politiker vill slippa konkurrens från nya partier är beklagligt, men att en av länets största tidningar väljer att stänga ute ett nytt parti eller att kommunala skolor väljer samma bojkott är anti-demokratiskt.

Hade politiker och beslutsfattare satt sig in i vilken typ av politik som Direktdemokraterna står för och hur vi arbetar hade detta troligen inte hänt. Direktdemokraterna arbetar med flytande demokrati där partirepresentanterna arbetar som politiska journalister med uppgift att utveckla och svara nyanserat på fördelarna och nackdelarna med att driva igenom respektive fråga som kommer upp till beslut. Något som inget av de andra partierna vågar eller väljer att göra. Direktdemokraternas mål är att tydliggöra de valmöjligheter som finns och ge medborgarna möjlighet att påverka i varje enskild fråga.

Direktdemokraterna har funnits sedan augusti 2013 och är en sammanslagning av tre andra partier som existerat sedan 2000. Konceptet direktdemokrati har funnits sedan början av 1990 talet och finns i dagsläget i bland annat Schweiz,Tyskland, Italien och Grekland. I slutet av november 2013 öppnade Europaparlamentet med en två timmar lång paneldiskussion under World Forum for Democracy, om flytande demokrati. Det om något visar att man i Europaparlamentet ser med nyfikenhet på möjligheterna med direktdemokrati.

Mats Goldberg,
Kandiderar till kommunfullmäktige i Hedemora för Direktdemokraterna