Poolia

Poolia tackar Almedalen för den här gången

Blogginlägg   •   Jul 05, 2013 14:52 CEST

I år valde vi att åka till Almedalen med fokus på Offentlig upphandling. Då vi själva upplever att det är ett stort förbättringsområde ville vi finnas på plats för att diskutera frågan under och mellan de seminarier som hölls. Vi tycker också det kändes viktigt med input från andra håll då vi kommer att starta ett forum för offentlig upphandling, samt bjuda in till ett seminarium i höst. 

Anna Johansson, KAM Offentlig upphandling, berättar att de under två dagar hann med ett tio-tal seminarier som berörde upphandling och personalförsörjningsfrågor. Många av diskussionerna under dagarna handlade om att offentlig upphandling behöver bli mer strategisk och ses om en viktigare fråga för verksamhetschefer än vad den gör idag. Idag upplever många att den offentliga upphandlingen inte mognat lika mycket som den privata och att det är en alltför isolerade fråga för upphandlare. Eva-Lotta Löwstedt Lundell i styrelsen för SOI (Sveriges offentliga inköpare) poängterade att man måste börja använda andra begrepp än upphandling för att verksamhetschefer och andra beslutsfattare ska inse vikten av att värdera offentlig upphandling ur ett mer strategiskt perspektiv. Vi vill passa på att rikta ett särskilt stort tack till Upphandling24 som bjöd in många intressanta föredragshållare och som ser till att driva den här debatten framåt.

Poolias Almedals-team hann också delta på några kvällsmingel, som enligt Anna är minst lika viktiga, om inte viktigast av allt för att bygga relationer. Och det är det som är så roligt med Almedalen, att det professionella och privata vävs samman under dagarna. Inte minst med kollegorna som man samarbetar och lever med under de här dagarna. Det är intensivt, men fantastiskt kul, fortsätter Anna. Vi kände att vi under våra två dagar uträttade det vi kom för. Och att vi fick en bra utvärdering av Almedalsveckan inför nästa år.

Johan Alsén, försäljningschef Poolia, reflekterar över att Almedalsveckan mer och mer har blivit inriktad mot näringslivet och att det verkligen är ett mecka för utbildning och trend- och branschspaning, så därför känns det extra viktigt att finnas på plats.

Tack till alla er som vi fick möjlighet att träffa under veckan!