Yennenga Progress

Potan: att enas tillsammans!

Blogginlägg   •   Dec 02, 2015 12:13 CET

Det är grönare än det brukar vara då jag kommer hit. Regnen har ju fortsatt ända till nu. Så riktmärkena för att hitta till Adamas by på de små stigarna är helt annorlunda. Vi korsar några skördade åkrar för att komma rätt. Majsen hänger på torkning i träden.

Regnen har gjort att Adamas lerhus har klyfts i två. Så hon har lagat så gott det går.

Vi sätter oss på stråmattan utanför hennes lilla skolhus. Där är fullt av killingar, som nyfiket hoppar runt oss. En killing hoppar upp i mitt knä och vill undersöka datorn närmare. Eftersom Peulfolket lever så nära sina djur, är de också tama och keliga, vilket är supermysigt. I synnerhet dessa små ljuvliga killingar.

Idag ska vi få träffa föreningen Potan, som bildades för ett år sedan. Adama, som leder gruppen har gått en utbildning på hälsoministeriet och har där fått ett diskussionsmaterial, som de utgår ifrån då gruppen en gång i månaden har möte.

Utbildningen på hälsoministeriet, gör att hon kan ge råd till kvinnorna som väntar barn, under graviditetens gång, samt vad de ska äta, och även vad små barn bör äta, de som är 6 månader till två år. När mamman själv är undernärd blir mjölken inte tillräcklig för barnet och det är viktigt att komplettera så att barnet inte börjar sitt liv undernärt. En kvinna i gruppen, förstod inte att hon måste komplettera amningen för sitt barn. Vid 9 månaders ålder uppvisade barnet allvarliga tecken på undernäring och fick läggas in på sjukhus. Idag är den mamman, en av dem som ger råd till andra om hur viktigt det är att ge de små barnen rätt mat.

På föreningens möten utgår de från bildmaterialet från hälsoministeriet, ibland gör de små teatrar för att ta upp olika viktiga ämnen som hälsa, nutrition, hygien etc.

De är 34 kvinnor, nästan alla har småbarn, som de ammar när de sitter på den vackra stråmattan. Kvinnorna är mellan 18 och 74 år. Alla är gifta kvinnor. De gör skillnad på byns flickor (dvs de som är födda här) och byns kvinnor (dvs de som är ingifta).

”Vår grupp har bildats för att vi ska kunna skapa en annorlunda framtid. Vi vill kunna påverka situationen och kanske en dag uppnå något mer. Vi kallar oss Potan som betyder – enas tillsammans. Vi vill bli ett enat hjärta, en enad röst för att kunna påverka.”

Gruppen har funnits i ett år. Deras idé är att starta uppfödning av får. Kor är männens arbete, men får kan även kvinnorna arbeta med. Fåren ska vara inhägnade, och kvinnorna ska turas om att ta hand om dem. Varje kvinna ordnar mat till sitt eget får. Första steget är att bygga ett stängsel för en inhägnad 25 * 25 meter, inhägnat med hönsnät. Varje kvinna har fått i uppdrag att komma med två stolpar för stängslet. Så det låg redan vid detta besök, en hög med stolpar. Kvinnorna ska återkomma med förslag på dag, då de hunnit samla tillräckligt med stolpar, då vi ska skicka ett gäng från byggskolan i Nakamtenga, som kan komma och hjälpa dem att få fast stolparna stadigt i marken.

Kvinnorna i Potan är laddade och ser med tillförsikt på vad fåruppfödningen kan ge! De kan nu dra igång tack vare att Peter Hjalmarsson – en Yennenga i Sverige – i somras fyllde 50 och önskade sig av sina vänner att få ge bidrag just till det här! Hurra för Peter och hurra för Potan!

Varma hälsningar

Stina