Primelog Software AB

Prislistor kan ge ringar på vattnet i ditt förbättringsarbete

Blogginlägg   •   Nov 03, 2016 11:27 CET

I naturen är det dom lyckade mutationerna som lever vidare, förs över till nästa generation och driver utvecklingen framåt. Det som vi kallar evolutionen har som bekant hållit på i flera miljarder år, inom industriell produktion och logistik så sattes det motsvarande ord på detta under 1900-talet då begrepp som ständig förbättring, re-engineering och Kaizen myntades.

För att förbättra sig måste man naturligtvis förändra sig, idéer till förändringar inom logistikprocesserna identifieras ofta i det operativa arbetet, av en processägare eller en affärsutvecklare. Det står även klart att IT har skapat helt nya förutsättningar för en effektiv logistik, systemspecialister spelar följaktligen en viktig roll i förbättringsarbetet.

Vilka förändringar möjliggörs genom ditt logistiksystem?

En vattendelare mellan system för transportadministration (TA) och system för transport management (TMS) tycker jag är prislistor. Gör en korrekt prisberäkning och gå från att administrera sändningar till att kontrollera, analysera och effektivisera flertalet processer inom logistik – från transportupphandling till exekvering och fakturahantering.

  • Välj rätt transport vid bokningstillfället – med ett uppslag mot prislistan kan det bästa alternativet automatiskt selekteras med avseende på pris, ledtid och servicenivå.
  • Simulera kostnader vid omläggning av logistikflöde - exempelvis byte av transportör eller transportslag.
  • Stöd vid transportupphandling – prisberäkna transportörernas anbud mot historiska sändningar och simulera resultatet för de olika alternativen.
  • Fakturakontroll – jämför beräknat pris med det fakturerade.
  • Self Billing – skicka det beräknade priset som fakturaunderlag till transportören och lägg därmed över fakturakontrollen på transportören.
  • Fakturakontrollsanalys – hitta systematiska avvikelser i transportörens fakturering
  • Gör reservationer för fraktskuld vid månadsavslut och årsavslut för transporter som ännu inte fakturerats.
  • Beräkna ett säljpris i det fall någon annan ska betala för frakten du köpt av transportören

Som sagt; förbättringar drivs av förändringar, att skaffa sig koll på prislistor är en förändring som ger många ringar på vattnet!

Karl-Johan Kjerstadius
Project manager

karl-johan.kjerstadius@primelog.com