Telemanagement Sverige AB

Prispress och otilläcklig kunskap stjälper IT-upphandlingar

Blogginlägg   •   Maj 08, 2014 15:48 CEST

Bara sex av tio it-upphandlingar inom offentlig sektor får godkänt. Det slås fast i en undersökning som TNS Sifo på uppdrag av TDC gjort bland beslutsfattare i offentlig sektor där man menar att endast.

Som skäl anger man bland annat att det är ett för stort prisfokus och att upphandlingsansvariga har otillräcklig kunskap och förståelse för it-frågor och därför har svårt att ta rätt beslut.

Lars Hultman, kundansvarig för offentlig sektor på Telemanagement säger:

- Vi kan i viss mån hålla med om detta. Pris är ju enklare att mäta på i jämförelse med kvalitet vilket kräver ingående kunskap om området. Tjänsternas beskaffenhet och inte minst färska erfarenheter, vilket krävs eftersom pris inte säger hela sanningen om vad den totala kostnaden blir.

- Detta kan omöjligt finnas hos upphandlarna som till vardags har mängder av olika upphandlingsråden att hantera.

- Vi ser ofta och särskilt när det handlar om tjänster, att förfrågningsunderlagen inte har en tillräcklig detaljeringsnivå, vilket då öppnar för leverantören att enkelt kunna svara ja, men i själva verket var tjänsten inte riktigt beskaffad som beställaren tänkt sig och då uppstår missnöje eller kostnad eller kanske ännu värre att tjänsten inte ens kan användas fortsätter Lars Hultman.

- Som en våra kunder konstaterade. "Vårt färdiga underlag var på 4 sidor, när Telemanagement var klara omfattade förfrågningsunderlaget 42 sidor.

- För våra affärskonsulter, som har arbetat med denna typ av upp handlingar under många år och har 10-20 års grundläggande erfarenheter inom IT och telekom, är detta även för oss en utmaning. Man kan ju tänka hur det är för dom som bara gör någon enstaka IT-upphandling om året eller t.o.m. var tredje, femte eller tionde år inom vissa områden.