Runius Design

Problemförståelse och kommunikation är nyckeln i produktutveckling

Blogginlägg   •   Maj 27, 2014 08:00 CEST

Jag heter Daniel Hemmingsson och arbetar hos Runius Design med uppdraget att realisera en produkt ingående i ett system för vattenskadesäkra badrumsinstallationer. Jag pluggar även till civilingenjör med inriktningen innovation och produktdesign på Mälardalens högskola. 

Vår kund är ett etablerat företag på marknaden med produkter och system inom badrumsinstallationer och sanitetslösningar. Projektet innebär att vidareutveckla en befintlig installationsfärdig och justerbar tvättställsmodul i den bemärkelse att den ska bli kostnadseffektivare att tillverka och enklare att montera. 

Produkter utformas och konstrueras i syfte att uppfylla ett behov. Vissa produkter blir mer lyckade än andra och ofta beror framgången på hur väl de uppfyller de olika behoven sett från olika perspektiv. Produkten ska tillgodose alla inblandade parters behov, allt från att gynna tillverkaren, vara enkel att tillverka, till att uppfylla användarens behov av form och funktion.

Problemförståelsen är starten till den kreativa processen och på Runius Design har man ett stort fokus på att förstå och kartlägga problemen innan själva utvecklingsarbetet påbörjas. För att förstå komplexiteten i det projekt jag jobbar med var det viktigt att från början göra en bred research och samla in så mycket bakgrundsinformation som möjligt om det som hade anknytning till produkten. Det vill säga att gå igenom produkten som säljs idag och föra en dialog med tillverkare, köpare och brukare för att se vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas. Frågeställningar som: Hur kan produkten tillverkas? Vem ska köpa den? Vem ska använda den?

Eftersom utvecklingen inte får grundas på egna antaganden var det viktigt att hålla en god kommunikation med de inblandade parterna under hela processen. Genom att koppla in tillverkare, användare och installatörer tidigt i processen sparades mycket tid av det totala utvecklingsarbetet, vilket är det som kostar pengar för vår kund. Arbetet från problemförståelse till prototyptillverkning, där projektet befinner sig idag, har genomförts utifrån ett iterativt samarbete med många andra vilket resulterar i en optimal utvecklingsprocess.

Det är just att hitta balansen mellan användare, försäljning och tillverkning som är charmen med produktutveckling. Titta gärna tillbaka inom kort för att se det slutliga resultatet!

Vill ni läsa mer om processen från idé till färdig produkt, läs artikelserien Från Ax till Limpa skriven av Runius Designs vd Christian Runius.


Daniel Hemmingsson
Produktdesigner