Clarex Europa AB

Profilskyltar inifrån LEDbelysta i rostfritt på entrétak till Folksamhuset i Stockholm

Blogginlägg   •   Feb 03, 2017 16:30 CET

Profilskyltar som är inifrån LEDbelysta eller försedda med neon och som skall monteras på tak ställer stora krav på att man beaktar ett flertal parametrar för att uppnå optimalt slutresultat

Vår kund Newsec förvaltar bland annat Folksams kommersiella fastighetsbestånd i Stockholm, och sedan 2007 även Folksamhuset, det 28 våningar höga kontorshuset vid Skanstull på Södermalm i Stockholm som stod klart år 1960. Då, och nu ett landmärke som utgör en del av Stockholms siluett.

Efter att ha klargjort förutsättningar och vår kunds godkännande kunde vi startat upp en förstudie med syftet att klargöra och intensifiera kundens olika skyltbehov både avseende såväl interiör som exteriör skyltning, se gärna tidigare publicerat blogginlägg rörande marmoreringskoncept interiört till dito fastighet: Marmorerade skyltar / fastighetstregister till Folksamhuset i Stockholm

Skyltar, som skulle harmonisera med fastigheten och dess formspråk så som rostfria detaljer gjorde att valet av skyltmodell föll sig naturligt. Vad som även är utmärkande och som vi uppfattade var önskvärt att lägga fokus och ta fasta på var att skyltarnas formspråk även skulle gå i samklang med det runda fönstret som strax ovanför entrétaket accentuerar huvudentrén. Samt även på ett säkert sätt monteras med befintliga infästningsbeslag och vidare att skylten skulle synas bra på långt håll. Med andra ord ett flertal viktiga parametrar att ta hänsyn till.

Efter att ha presenterat våra tankar med hänsyn till ovan nämnda parametrar på skyltmodell och givit kunden förslag på olika storkar föll tillslut valet på att siffran ”7” & ”5B” skulle ramas in i samma profil 6 och tillverkas i rostfritt med vita akrylfronter med tillhörande takställ för möjliggörande av dito platsmontering. Skyltar är nu platsmonterade och finns att beskåda från gamla Skanstullsbron / Bohusgatan 7 & 5B.

bildkollaget visar skyltar i profil 6, rostfri sarg med vit front och inifrån LEDbelysta för huvudentré och sidoentré till Folksamhuset.