AKIRUM

RÄDSLA, VREDE OCH SORG KAN GE STORA PROBLEM

Blogginlägg   •   Nov 10, 2011 12:07 CET

MEDVETEN ANDNING GER KÄNSLOMÄSSIG STABILITET. Det är i känslornas värld som Medveten Andning har ett av sina mest framträdande användningsområden. Det finns flera andningsövningar som är mycket verksamma mot de vanligaste känsloproblemen, ångest och depression. De fungerar för personer med kliniska problem, men de fungerar lika bra för de måttliga känslomässiga svårigheter som vi alla har emellanåt.

De grundläggande känslor som terapeuter kallar DE TRE STORA – rädsla, vrede och sorg – kan ställa till med stora problem för oss om vi inte vet hur vi ska hantera dem. Det är på den punkten som Medveten Andning kan leda till livsavgörande förändringar.

Det stora problemet med våra känslor är att vi brukar strunta i dem, gömma dem eller låta dem dröja kvar längre än nödvändigt. Medveten Andning kan vara synnerligen givande när man vill lära sig att handskas med sina känslor.

Det finns mycket att lära på känslolivets område. Vår traditionella utbildning ger oss inte mycket hjälp med den saken. Jämfört med matematik och naturvetenskap, hur mycket tid ägnade ni i skolan åt att lära er handskas med känslor? För de flesta av oss är svaret lika med noll. För många var hemmet dessutom en plats där man lärde sig att INTE handskas med sina känslor.

Om man studerar sig själv noga, kan man märka hur andhämtningen förändras när man går omkring med en påtaglig känsla i kroppen. Första steget för att lära sig att hantera sina känslor är att lägga märke till dem. När man arbetat med sin andning ett tag, brukar man bli mer känslig för andningsförändringar så att man upptäcker när känslorna kommer. Det gör att man får kontakt med sina känslor på ett sätt som gör det mycket lättare att kommunicera med andra.

Andningen är också av stor betydelse för att hjälpa oss att få ut känslorna ur kroppen. När man väl uppfattat en känsla (t.ex. jag är ARG), kanske man vill bli av med den. Andning är det snabbaste och effektivaste sättet att göra det på. Ta några djupa andetag in i de kroppsliga upplevelserna av en känsla och se vad som händer. Många gånger behövs inget annat för att få ut den ur kroppen. Det här har jag själv varit med om ett antal gånger och även hört berättas för mig av andra som lärt sig Medveten Andning. Alla säger att de blir väldigt nöjda då de lär sig att bli herre över sina känslor.

Det finns exempel på att människor med relativt djupa depressioner har fått dessa att släppa och det finns även exempel på att våldsam rampfeber går att bota genom att andas genom känslorna.

Christina Sandström

Publicerat på Hälsofokus blogg