chrissales

Rättegången!

Blogginlägg   •   Sep 26, 2010 09:31 CEST

Rättegången!


Under de senaste åren har jag befunnit mig i ett par rättegångar. Första gången handlade det om hundslagsmål! Vid flera tillfällen har jag tillfrågats som vittne eller helt enkelt tillbetts att bygga upp ett försvarsmål. Resultatet har varit gott. Det största problemet man alltid råkar ut för som individ är (åsiktshantering) en utveckling av det nutidspopulära uttrycket "konflikthantering". Domare och jury ska vara åsiktsfria och basera domen på fakta och ibland när fakta i ett individuellt fall saknas, preskiberade domar.


I en rättegång där jag medverkade som vittne, fanns förutom domaren själv 5 personer vid hennes sida. I mitten av salen fanns vittnesbåset med röst och videoinspelning, försvarsadvokat och åklagare på var sin sida av vittnesbåset.

Åsiktshantering och försvarstal är alla vana vid, framförallt i hemmet:
"Jag kom visst hem i tid, du såg det bara inte för du är alltid upptagen"!

Dvs, försvar och åsikter!

När man medverkar i en myndighetsutredning, personalförhandling eller rättegång är det dessa två faktorer som spelar högst. Åsikten om sig själv och sin kompetens, nedlagda arbete eller välvilja. Åsikten om andras oftast "tillkortakommanden". De bra åsikterna man har om sig själv är oftast det man först försvarar sig med! Åsikterna man har om andra är oftast grunden till anklagelserna.

I en rättegång ska åsikter som inte kan styrkas, STRYKAS! Rätten ser inte varje individs suveränitet och dömer därefter. Rätten ska bara ta hänsyn till brott, anstiftan till brott, mänskliga rättigheter och brist i person att kunna leva tillsammans ur samhälligt perspektiv.

Straffet ska motsvara brottet.

Vid ett tillfälle får jag som vän uppgiften att bygga ett försvarsmål till vännens advokat. En 64 sidig utredning lags framför mig. Utredningen visade en svag karaktär, med personliga brister att klara av sitt och barnens liv. 4 timmar senare hade jag uteslutit en sjättedel som var av myndighetens personliga åsikter mot min vän. Dessa kunde inte styrkas.

Till den kommande rättegången var jag noga med att min vän var förberedd på anklagelserna, men att hon lugnt skulle avfärda dessa utan att FÖRSVARA sig och istället hänvisa till den riktiga frågan och hur hon skulle uppnå resultat för att för framtiden för att undanröja misstankar och fler negativa åsikter.

Varför blir man "stämplad" ?

Konflikter och åsikter av negativ karaktär grundar sig i en personlig upplevelse av livet.
Hårddraget - varför är du inte lika bra som jag? - varför kan du inte bete dig rätt (som jag)? - Varför klär du dig fel och inte rätt (som jag)? - Varför svarar du mig så? (skulle aldrig JAG göra)!

I en rättegång ska domaren ha överseende med personligheten. Domaren ska förstå uan att göra avkall på rättvisan att vi är alla olika.

Se världen ur olika glasögon!

"En kvinna sopade smulorna av bordet och placerade i en skål i skafferiet..." Hon var varken snål, knäpp eller äcklig eller matade mössen. Hon var katolik och enligt just hennes bild av världen var det fel att kasta något!

I en rättegång kan vi förvänta oss att domaren ser OSS utan att göra avkall på fakta och felhandlingar. Domaren kan se till våra förutsättningar att göra rätt. Domaren kan ta ett beslut som friar eller fäller på den sammanlagda informationen.

I en rättegång kan det av olika orsaker verka svårt att se den man blivit anklagad av. Det kan vara svårt att se en annan världsbild. Dels för att man just är anklagad och stressad men också för att det är svårt att inse hur man själv blir tvungen att acceptera sina egna brister.