IL Recycling

RAPPORT FRÅN BYGGET I ROSERSBERG

Blogginlägg   •   Jul 18, 2013 09:04 CEST

Byggnationen kring vår nya multianläggning i Rosersberg fortskrider enligt plan och i slutet av 2013 slås portarna upp. Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot alla typer av återvinningsmaterial från främst företag men även hushåll i Stockholmsområdet. Papper, plast, skrot och metall, elektronik, brännbart material och farligt avfall kommer här att sorteras och omvandlas till värdefull råvara. 

Den färdiga anläggningen kommer att vara miljöklassad enligt den nya miljöstandarden BREEAM Industrial, något som vi på IL Recycling är mycket stolta över att vara först ut i Sverige med.

Läs mer om nybygget på vår hemsida.