Egreement

Rapport från fastighetsbranschens Business Arena 5 april 2016

Blogginlägg   •   Apr 07, 2016 12:42 CEST

Business Arena som hölls den 5 april är en mässa för fastighetsbranschen och närliggande branscher. Flera av landets största aktörer var på plats för att träffa branschkollegor, företrädare för kommunstyrelsen, m.fl., och för att diskutera fastighetsbranschens utmaningar inför framtiden. Jag var på plats för Egreements räkning och mina intryck av dagen kan sammanfattas som: Digitalisering i fokus!

Efter en inledning av moderator Lennart Sjögren, Lennart Sjögren analys & utveckling AB, följde en tänkvärd presentation av Christian Wictorin, WSP Telecom, (se bilden) om digitaliseringens påverkan på våra städer och en debatt på temat digitalisering och fastigheter. Alla verkar vara överens om att fastighetsbranschen behöver ta till sig nya arbetssätt och digitala lösningar för att bli mer kostnadseffektiva, vilket är helt i linje med vad vi tycker på Egreement!

Hur fastighetsbranschen skall anpassa sig till en digitaliserad verklighet och hur man på bästa sätt tar tillvara alla möjligheter och lösningar som erbjuds, var ett viktigt tema som återkom under dagen. Jag hade intressanta samtal med flera företag om hur man kan utnyttja e-signering för att effektivisera signerings- och avtalsflöden. Det är kostnadseffektivt och kunderna blir nöjdare.

Jag avslutar min rapport med att konstatera att det är spännande diskussioner som förs nu om utveckling både av våra städer i stort och av vårt boende. Det var kul att se så många av våra befintliga kunder och samarbetspartners på plats och det känns att fastighetsbranschen är på gång att digitaliseras!

Andrés Küchler
Säljansvarig Egreement