Den okända hästen

Reciprocitetens janusansikte

Blogginlägg   •   Jun 19, 2013 10:47 CEST

Filosofen Torbjörn Tännsjö skriver i DN 14 juni att det är omöjligt att skydda sig mot systematisk övervakning på nätet. Det finns ingen väg tillbaka till ett slutet samhälle, menar Tännsjö, därför föreslår han att berörda myndigheter ska visa samma öppenhet gentemot medborgarna själva. Om vi är nakna inför samhället bör vi i gengäld kräva att samhället klär av sig inför oss och visar sina uppgifter, menar Tännsjö.

Principen kallas reciprocitet som betyder ungefär ömsesidighet. Reciprocitet är en vanlig moral inom affärsvärlden för att skapa win-win situationer mellan parterna. Om en av parterna missköter sig så blir den emellertid bestraffad. Edward Snowdens avslöjande om USA:s massiva internetövervakning kan ses som en sådan bestraffning av staten för att den överskred sina befogenheter: Snowden övervakade övervakningen och gav igen med samma mynt - öga för öga, tand för tand.

Intressant nog argumenterar Piratpartiets ordförande Anna Troberg i DN 15 juni och Vänsterpartiets Jens Holm i DN 17 juni utifrån samma reciprocitet och kommer fram till motsatt slutsats: att vi måste stärka medborgarnas integritet på nätet gentemot staten. Eftersom vi inte har någon insyn i statens och de stora företagens hemligheter ska de inte heller ha någon insyn i våra, lyder resonemanget. ”Visst kan vi välja att blotta oss fullständigt, men att tro att makthavarna kommer att visa oss samma öppenhet är naivt”, skriver Troberg.

Här blir reciprocitetens janusansikte synligt: den positiva och den negativa sidan, både win-win och öga för öga, tand för tand. I historisk tid har den negativa sidan dominerat politiken med krig och konkurrens medan den positiva har dominerat på marknaden. I grunden är det en fråga om tillit. Öppenhet förutsätter tillit, och eftersom tilliten varierar från person till person så bör också samhällskontraktet kunna utformas olika. Om vi tillåter att våra medicinska journaler samkörs får vi möjlighet att själva läsa dem, om vi samarbetar med polismyndigheten får vi se vårt brottsregister etc. För demokratins skull får vi hoppas att vi på sikt går mot ökad tillit och därmed också större öppenhet.