Svenska Institutet FMS

Regelbundna matvanor och god sömn är viktigt mot övervikt

Blogginlägg   •   Nov 11, 2010 19:49 CET

I dagens Expressen står något viktigt. Att regelbundna matvanor och god sömn är bra mot övervikt. Bra Expressen! Det har publicerats andra mer eller mindre suspekta metoder och "kurer", i er tidning tidigare.

"En rad studier har visat ett samband mellan för lite sömn och övervikt. Sömnbrist ökar stresshormonerna, drar ner ämnesomsättningen och påverkar en rad viktiga hormoner som kan leda till både övervikt och diabetes."

Detta är inte så konstigt, kan jag tycka. Men här finns det mycket att jobba med i skola och arbetsliv. Genom att medvetandegöra detta. Med FMS-elevprofil kan lärare pedagogiskt prata om tallriksmodellen och regelbunden kost för elever i ett strukturerat samtal. Genom att fråga om hur många timmar elever sover per dygn och hur sömnkvalitén är. Många skolor serverar frukost till elever som inte ätit på morgonen. Och detta behövs säkert för många. Men genom FMS-metoden kan frukostvanorna påverkas genom ett coachande motiverande samtal och elever kan förändra sitt frukostbeteende. Om de vill! Detta har våra resultat klart visat. Skolan kan dessutom rikta sina insatser bättre genom att resultaten redovisas i en dataapplikation.(se nedan)

"Nu intresserar sig alltfler forskare för sambandet mellan sömnbrist och övervikt. Professor Claude Marcus på Karolinska institutet arbetar med en studie för att se om god sömn kan skydda barn från fetma."

Detta är jättebra Claud Markus. Forskning kan ge stöd åt våra makthavare att fatta kloka beslut i denna mycket viktiga fråga. Men vi vet redan att det är det förebyggande långsiktiga arbetet som nu måste ske! Vi borde jobba systematiskt med föräldrasamtal redan på barnavårdscentraler och på förskolan. Nu har förskolan en egen läroplan som kan användas för detta viktiga förebyggande arbete.

I skolan kan lärare hjälpa till genom att fokusera på helheten. Det kan vara så att elever behöver mer motion, mindre mediatid och/eller stressa mindre. Dessa tre faktorer påverkar givetvis enskilt och tillsammans både sömn och matvanor, i sin tur. Om dessutom elevers självbilder blir bättre i skolan, kan många andra positiva effekter uppnås. Genom att använda modern pedagogik!

Vi behöver också viktiga förebilder som kan påverka unga i media som inte är överdrivna och tillgjorda. Varför inte någon riktigt berömd idrottsstjärna, som i ord och handling visar i TV hur han/hon lyckades nå sina mål. Utan nyttig mat som äts på regelbundna tider och bra sömn når man inte toppen som atlet idag.

Läs mer om hur FMS-metoden fungerar i bloggarkivet från den 14:e maj (Vad är FMS-metoden?) och se kortfilmen, så förstår du säkert hur metoden går till.