Socialdemokrater för tro och solidaritet

Regeringen ger kommunerna mer kostnader

Blogginlägg   •   Sep 16, 2010 07:34 CEST

Här är en artikel som Eva-Lena Gustavsson, vår förbundsstyrelseledamot och representant för Värmlands kristna socialdemokrater skrivit tillsammans med partikamraterna Angelica Rage och Ann-Kristine Johansson.

Under den senaste mandatperioden har det skett många förändringar. Det kan man inte ta från den borgliga regeringen. Men i mandatperiodens slutskede så måste man ställa sig frågan. Har det blivit bättre för den svenska befolkningen. Har det blivit fler jobb, minskade klyftor, ökad jämlikhet och rättvisa till följd av dess politik.

Socialbidragen ökar i åtta av tio kommuner som en direkt följd av regeringens a-kasse politik och införandet av stupstocken i sjukförsäkringen. Men det är också Lagen om ersättning för personlig assistans (LASS) som gör att kostnaderna ökar inom kommunen. Kommunen står för insatser upp till 20 timmar. Därutöver är det Försäkringskassan som ersätter den enskilde.

Till följd av regeringens nya direktiv till Försäkringskassan upptäcker man nu hur kostnaderna ökar i rekordfart. När en brukare blivit sämre i sin sjukdom och behöver mer insatser i form av t.ex. matning via sonder av olika slag räknas detta som hemsjukvård och ersätts inte alls av LASS utan betalas helt av kommunen.

Ett exempel är när personen inte kan äta själv utan måste ha hjälp med framtagning och delning av maten. Detta ger inte LASS-ersättning då personen kan föra gaffeln till munnen när maten är framdukad och delad. Då har det ansetts att man klarar grundläggande behov själv.

De nya direktiven slår inte bara hårt mot kommunen utan framförallt mot de individer som behöver samhällets stöd för att leva ett drägligt liv. Man kan ställa sig frågan, varför det konstant måste vara de mest utsatta som drabbas av den borgliga politiken. Vi har sett det när det gäller a-kassan, sjukförsäkringen och socialbidragen. Fyra år till av samma politik kommer knappast göra situationen bättre.

Därför är kopplingen mellan den kommunala sfären och det nationella styret oerhört viktigt. En röst på Socialdemokraterna den 19 september innebär en ny färdriktning i Värmland och Sverige. Detta val handlar om vi skall ha fortsatt ökade klyftor mellan människor eller om vi ska investera i utbildning, välfärd och gröna jobb för framtiden.

Valet är ditt.