CO-Pilot Bygg- och Projektledning

Relationer, logistik och vetande

Blogginlägg   •   Nov 03, 2016 13:56 CET

Nyckelord speglar den lösning ett företag strävar efter. Vi har lagt en hel del energi i våra och ägnar oss kontinuerligt åt att de ska vara ständigt närvarande och levande i vår vardag snarare än marknadsföring. 

Vi jobbar utifrån nyckelorden relationer, logistik och vetande. Det är så att säga en formel för hur vi tänker. När något går fel försöker vi scanna av var. Är det i våra relationer - det vill säga våra mellanmänskliga förehavanden, samtalen, uppförandekoden, lyhördheten och tilliten problemet ligger. Eller är det i logistiken - det vill säga processerna, tekniken, styrsystemen, maskinerna och programmen det kärvar. Vi stannar upp och känner in. Sen använder vi vårt vetande för att lösa situationen. Vårt vetande är vår samlade kunskap utifrån utbildning, intellekt och erfarenhet.

Men allvarligt, är det så att Co-Pilot alltid håller alla relationer, all logistik och vetandet på topp hela tiden?

Svaret är, förstås, nej. Det går ju inte. Det finns inga perfekta organisationer - det är, så att säga mot situationens natur. Däremot är det ett bra verktyg för att förstå verksamheten och en utmärkt termometer för att känna av samhället Co-Pilot som utgörs av kunder, omvärld, samtid, medarbetare, styrelse, ja, helt enkelt en stor uppsättning av de där komplexa maskinerna vi kallar människor.

Om logistiken inte fungerar beror det möjligen på att vi inte skött relationerna på ett kompetent vis? Var behöver vi sätta in kunskapen? Det här är vår formel för att inte stirra oss blinda obegripliga detaljer.