Frihetspartiet

Religionen, Skolan och Indoktrineringen

Blogginlägg   •   Feb 11, 2010 00:48 CET

Frihetspartiet skall verka för att en religiös, neutral skola kommer till stånd. Skolundervisningen skall dock innefatta en allsidig undervisning i religionskunskap. Religion är var och ens ensak på deras privata tid.

Alla människor har rätt att fritt växa upp utan att vare sig indoktrineras eller intellektuellt injiceras med olika ståndpunkter. En av dessa rättigheter kränks närmast dagligen utan att någon reagerar. Friheten att själv, utan vare sig samhällets eller skolans inblandning, få ta del av objektiv information gällande  olika religioner för att därefter själv bilda sig en uppfattning. Då inte bara till vilken enskild trosuppfattning personen ifråga kan välja att ansluta sig till eller tro på, utan också utefter om personen alls kan tänkas tro på någon religion eller något skapande väsen.

Skolan skall därför rensas från alla former av religiösa inslag vad avser avslutningsceremonier, morgonsamlingar, andakter m.m. En allsidig religionskunskap, innefattande kunskapsundervisning rörande alla former av religioner, skall dock vara en självklar del av skolundervisningen. Emedan dels rena fakta alltid utgör den effektivaste skölden gentemot fördomar och dels då kunskap om de olika religionerna är en självklar del av varje människas allmänbildningsbas.

Staten och kyrkan skiljdes efter ett riksdagsbeslut åt år 2000. Att därefter likväl ge kristendomen en särställning inom skolväsendet saknar därför allt logiskt fog. I ett alltmer mångkulturellt samhälle ta ställning för en, och emot alla andra religioner, strider emot Sveriges uppgivna demokratiska värden. Ingen religion skall längre äga rätt att indoktrinera unga, okritiska själar inom skolvärlden utan låta varje människa fritt växa  efter eget huvud, och i sinom tid forma sin egen religionsuppfattning.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet