RISE Research Institutes of Sweden AB

Rena Textilier för en Friskare Sjukhusmiljö

Blogginlägg   •   Nov 14, 2016 12:46 CET

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort samhällsproblem och ca 9% av patienterna på de svenska sjukhuset är drabbade. Den vanligaste behandlingen är med antibiotika och det finns en klar ökad risk för att utveckla resistens. En av orsakerna till VRI är dålig hygien och bristfällig städning.

Inom projektet i-tex har SP tillsammans med 13 andra partners studerat den bakteriella miljön inom sjukhuset och tittat närmare på vilken roll textila material har i hygien-arbetet.

– Ett av de tester som genomförts är med hydrofobt modifierade textilier som visade en kraftig minskning av bakteriell nedsmutsning på sjukvårdsklädsel. Detta testas nu i verklig miljö och vi hoppas på att kunna få samma positiva resultat, för att förhoppningsvis kunna minska smittspridning och antalet VRI, säger Jesper Hedin på SP.

www.i-tex.se

Kontakt:
Jesper Hedin, forskare
jesper.hedin@sp.se
072-7226020

Fakta: 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som en del av RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar för att få fram mer kunskap och fler lösningar som adresserar utmaningarna med ökande antibiotikaresistens. Denna kommunikation är ett bidrag i kampanjen ”World Antibiotic Awareness Week” initierat av WHO. Antibiotikaresistens (AMR) är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. Antibiotika är en värdefull och begränsad resurs och måste hanteras därefter. Det behövs fler och effektivare metoder att förebygga och behandla infektioner, men även ändrade beteenden och mer kunskap. AMR är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. AMR berör oss alla.