Sveriges Kommuner och Landsting

Replik Lita på lärarna – inte på timplanerna!

Blogginlägg   •   Feb 18, 2013 10:04 CET

Skolans timplaner är ett hinder för lärare och rektorer att organisera undervisningen så att varje elev får det stöd hon/han behöver. Varken Metta Fjelkner, Hans Albin Larsson eller Mattias Hallberg lyckas bevisa motsatsen i sina repliker.

Vår utgångspunkt är att elevens kunskapsutveckling måste vara i skolans centrum. Därför är det lärarna och rektorerna, de som bäst känner eleverna, som ska ges förtroende att utforma verksamheten. Förslaget om att ta bort timplanerna skulle alltså ge professionen – inte staten, skolförvaltningar eller kommunpolitiker – mer makt och friutrymme över skolan.

Vi skulle tro på de reglerade timplanernas förträfflighet med exakt lika många minuter för alla elever i alla ämnen om Metta Fjelkner kan garantera att varje elev, oavsett förutsättningar, vid varje lektion, i alla ämnen och under hela skoltiden får tillgång till exakt den undervisningen som passar just henne eller honom. Men det kan varken Lärarnas Riksförbund eller någon reglerad timplan göra.

Nej, antalet timmar är inte en garanti för att eleven når målen. Elever är olika och alla elever lär inte lika snabbt i alla ämnen. Som alla vet är det är lärarens skicklighet och rektors pedagogiska ledarskap som är avgörande för resultaten. Så låt dem styra organiseringen av undervisningen!

LR:s förkärlek för timplanerna ter sig lite märkligt även utifrån det faktum att lärare på de timplanefria skolorna, i den större utvärderingen, upplevde mindre stress och mer fördjupade diskussioner. Vi tror heller inte att mer av regleringar lockar fler att vilja bli lärare.

LR påstår dessutom att vi i vår undersökning inte har kontrollerat för föräldrarnas utbildningsbakgrund. Men vi har gjort mer än så, vi har kontrollerat för det så kallade SALSA-värdet som tar hänsyn till fler faktorer än enbart utbildningsbakgrund. Och skolorna presterar alltså generellt något bättre än sitt förväntade resultat.

Förslaget att avskaffa timplanerna borde inte vara en stridsfråga. Det är olyckligt om timplanerna skulle finnas kvar och till och med bli striktare på grund av onödiga låsningar. Vi hoppas istället att alla parter tar till sig de vetenskapliga rön och erfarenheter som finns i en fortsatt dialog. Det är även viktigt att varje förändring av den reglerade undervisningstiden föregås av en noggrann försöksverksamhet.

Till sist vill vi kort klarlägga att SKL:s fokus helt ligger på skolans kvalitet, inte på minskade resurser. Den som följt vårt arbete de senaste åren kan se att vi är inriktade på elevens resultat, att utveckla och sprida skolforskningen och att stärka skolans ledarskap. Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i olika utvecklingsprojekt som vi driver.

Anders Knape
ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Stockhaus
ordförande, utbildningsberedningen

Repliken har publicerats på gp.se, 2013-02-17.

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

"Debattartikel: Förslag om reglerade timplaner hotar försämra elevernas resultat"