Gar-Bo AB

Replik på Byggvärldens gästblogg 2013-02-08

Blogginlägg   •   Feb 22, 2013 10:57 CET

Peter Degerfeldt skrev häromsistens i Byggvärldens gästblogg (länk) om enstegstätade fasader. Utan att just nu gå på djupet i den diskussionen konstaterar jag att han avslutade med några rader om byggfelsförsäkringen som jag vill utveckla.

Vi på Gar-Bo Försäkring har reglerat hundratals skador på hus med sådana fasader. Vi har förvisso aldrig ersatt kostnaden för att byta till en annan fasadkonstruktion men vi har dock i de flesta fall betalat ut ersättning för att reparera skadade delar av fasad och stomme, oftast med sexsiffriga belopp. Vi har fortsatt att reglera skadorna på samma sätt även när det med tiden har blivit uppenbart att det inte är enstaka skador utan mer systematiska skador med karaktären av utvecklingsfel. Förutsättningen har dock varit att det har funnits skador, det har inte varit tillräckligt att huset har en fasadkonstruktion som kan misstänkas vara felaktig och möjligen kan leda till framtida skador.

Vi har också sett det svåra i en situation där köpare av nybyggda hus står ganska oskyddade om deras hus har ett fel som dels beror på att fackmännen trodde att de gjorde rätt, därför att ”alla” gjorde så, och dels är så relativt vanligt förekommande att det kan betraktas som utvecklingsfel. Stående mitt i den diskussionen började vi fundera på om det kan vara möjligt att ta fram en utökad byggfelsförsäkring som inte undantar s.k. utvecklingsfel. Vi har kommit fram till att det bör vara möjligt men att det naturligtvis har ett antal konsekvenser:

-  Försäkringen blir dyrare därför att risken och summan av åtgärdskostnaderna ökar.

-  Vi måste med större säkerhet veta att de konstruktioner som används är genomtänkta (ser vi tillbaka så kan jag räkna upp misslyckade materialval o konstruktioner ungefär vart 15 år från 1940-talet och framåt).

-  Försäkringen får inte bli ett hinder för utvecklingen med avseende på energiförbrukning och arbetsmiljö.

-  Åtagandet måste vara begränsat i tiden t.ex. till de fel som har lett till eller kan förväntas leda till skada inom försäkringstiden.

-  Sverige är ett land med relativt varierade förutsättningar i klimatet mellan Norrlands inland och sydkusten, det måste avspeglas vid bedömningen av ett fels väsentlighet.

Det finns fler frågor men vi tror oss kunna lösa de frågeställningar som vi fortfarande har olösta. Jag vill dock betona att inte heller en utökad byggfelsförsäkring ensam kan säkerställa att vi får världens bästa hus. Projektörer, materialleverantörer, entreprenörer måste alla vara med i utvecklingen av – tillförlitliga, trygga och energisnåla hus som byggs av byggnadsarbetare som inte är utslitna när de når pensionsåldern.

Peter Wipp
VD Gar-Bo Försäkring AB