Sveriges Kommuner och Landsting

Replik Vi saknar beslut som hjälper

Blogginlägg   •   Jul 08, 2013 09:17 CEST

Min oro över de krav som nu ställs på kvinnojourerna är hämtade från de direktiv Socialstyrelsen nu för ut till Sveriges kommuner. Kvinnojourerna jämställs med företag som när man utför tjänster som skulle kunna utföras av socialtjänsten ska upphandlas i fri konkurrens med andra.

Ni skriver att ni i många kommuner redan utför insatser som igentligen åligger kommunerna att utföra. Ni gör det på ett utmärkt sätt då era medlemmar utgör ett oersättligt stöd till många kvinnor och barn, det visar mer än trettio års erfarenhet. 

Men mitt första skäl till oro är att jag inte känner samma tilltro till erfarenheten att som förening lägga anbud på det ni utför. Problemet är att ni skall upphandlas i konkurrens med andra intressenter. Det klarar inte alla kvinnojourer av, eller är intresserade av. Ni är inga företagare. Ni är ideella organisationer som inte efterstävar vinst. Då riskerar vi att kompetenta kvinnojourer går förlorade och det skulle främst drabba utsatta kvinnor.

Den andra är att om man skall ställa krav på att de bostäder som utsatta kvinnor kan hänvisas till skall vara tillståndspliktiga riskerar man att dessa krav krymper både kommunernas och era möjligheter kraftigt. Just bostadsproblemet är ett av de svåraste problemen att lösa idag. Nya krav som reglerar att alla kvinnor, oavsett behov, ska ha HVB-standard skulle försvåra kvinnornas möjlighet att få en bostad. Sedan är det ett förstås ett annat problem att det är kvinnan som måste fly hemmet och mannen som sitter i orubbat bo.

Den kraftiga ambitionshöjning som nu träder fram, och som är ofinansierad, blir därför ett problem. Det är ett problem både för kommunerna och för kvinnojourerna som dessvärre riskerar drabba utsatta kvinnor som behöver hjälp och stöd.

Regeringen har de senaste åren tillsatt nästan 40 olika utredningar och regeringsuppdrag för att förstärka utsatta kvinnors rätt till eget liv, det är självklart bra. Men vi saknar också beslut som hjälper kommunerna och kvinnojourerna att bli ännu bättre på att hjälpa kvinnorna. 

Det handlar bland annat om vistelseförbudet där det tar orimligt mycket tid. Det handlar om fruimporten med tvåårsregeln som utsätter många kvinnor för orimligheter. Det handlar om domstolarnas beslut om umgänge även när kvinnan har skyddad vistelse för att ta några exempel. Men det handlar också om kommuner som inte ens har kvinnojourer som man stödjer eller att man är för snål i sitt stöd.

Lennart Gabrielsson
1:vice ordförande, SKL

Repliken har publicerats på Dagens Samhälles webbplats, 2013-07-05.

Kontakt:

Pressjour: 08-452 71 01
 

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook