Ledarskapscentrum

RESPEKT!!!

Blogginlägg   •   Aug 26, 2012 16:06 CEST

Om man ska känna samhörighet med en annan individ så torde en tämligen självklar förutsättning vara att man känner sig respekterad av densamme. Så självklart är detta att vi knappast stannar upp och funderar nämnvärt mycket över vad vi egentligen avser med begreppet respekt i sig. Detta är måhända hårklyverier lämpade för ett semiakademiskt blogginlägg som det du just nu vilar ögonen på, och något som inte oss bringar något större upplevt värde i de vardagliga situationer där vi slänger oss med detta begrepp. Men eftersom vi i det följande ska försöka oss på att visa någon form av respekt för begreppet respekt och betydelsen av att, som ledare, göra detsamma gentemot sina medmänniskor, så ska vi i alla fall försöka oss på någon form av definition. Dessutom så är begreppet respekt ett av de begrepp som, även om vi själva tycker oss vara helt på det klara med vad det betyder, titt som tätt får olika betydelse beroende på vem som använder sig utav det och i vilket sammanhang det används.

Ta till exempel den skillnad som läggs i begreppet om det används av den tonåriga gängmedlemmen från förorten som vill hävda sin status jämfört med om det används av den sårade makan som tycker att hennes make visar för lite intresse när hon vid middagsbordet berättar om hennes planer om att göra om i badrummet. Det får också olika innebörd om vi använder det gentemot en icke-levande istället för en levande varelse, och beroende på vilket verb vi ackompanjerar det med. För att förtydliga mitt resonemang, läs nedanstående fraser i vilka begreppet respekt ingår och känn hur dess betydelse och innebörd varierar: 

 • Jag känner verkligen att hon behandlar mig med respekt, det känns så tryggt och bra med henne som chef.
 • Hey, killen….passa dig riktigt noga, det kan gå illa för dig om du inte visar mig respekt.
 • Jag känner stor respekt för min chef.
 • Av respekt så låter jag bli att promenera i det området nattetid.
 • Jag har stor respekt för höjder.
 • Han visar ingen som helst respekt för mina känslor.
 • Jag respekterar hastighetsgränserna.
 • Jag tycker att det är viktigt att vi visar respekt för varandras olikheter. 

Som synes så får begreppet tämligen olika innebörd beroende på när, var, hur och av vem, det används. Den betydelse som jag ämnar ge åt begreppet i detta inlägg är den som har att göra med att (utan rädsla, upplevt hot etc.) visa en annan människa aktning och vördnad, eller mer konkret att visa att man värdesätter personen och dess egenskaper, åsikter och beteenden. Man visar respekt på många olika sätt. I den egenhändigt utformade, och på inget sätt vetenskapliga, enkäten nedan sammanfattar jag ett antal tillvägagångssätt. Ställ dig själv frågan i vilken utsträckning nedanstående påståenden stämmer in på dig och ditt beteende eller ännu hellre, om du vågar, låt dina medarbetare bedöma hur väl de tycker att de stämmer in på dig: 

Ange, mellan 1 och 4, i vilken utsträckning du anser att nedanstående påståenden stämmer in på XX beteende (1= Stämmer inte alls; 2= Stämmer inte särskilt väl; 3= Stämmer ganska väl; 4= Stämmer helt

 • Låter andra få komma till tals.
 • Lyssnar aktivt på andra.
 • Ger sig själv fördelar som han/hon inte ger åt andra.* 
 • Låter andra få veta att deras insatser är värdefulla. 
 • Är ödmjuk inför sina egna tillkortakommanden. 
 • Hjälper till när det behövs. 
 • Tackar andra för deras insatser. 
 • Låter andra få vara med och bestämma. 
 • Ändrar sig om han/hon har fel. 
 • Pratar bakom människors ryggar.* 
 • Låter andra människor få tala till punkt. 
 • Låter människor få föra fram sin åsikt, även när den bryter mot hans/hennes egen. 
 • Gör sitt yttersta för att förse människor med de resurser de behöver för att kunna utföra sitt jobb. 
 • Tillåter människor att ha en ”dålig dag”. 
 • Frågar hur man mår. 
 • Värderar människor utifrån sådant som kön, sexuell läggning, ålder, utseende, religion, etnisk härkomst etc.* 
 • Visar förståelse för människors privatliv. 
 • Är rättvis i sitt bemötande av andra. 
 • Visar intresse för andra människor. 
 • Tar åt sig äran för andras insatser.* 
 • Föregår med gott exempel.

*=Frågan är negativ vilket innebär att svaret ska vändas vid sammanställning av summa eller medelvärde, så att 1=4, 2=3, 3=2 och 4=1 

När du (eller dina medarbetare) skattat påståendena (vilket de bör få göra helt anonymt), räkna ut ett medelvärde. Vänd först på svaren på de negativa frågorna (de som är markerade med *). Om medelvärdet ligger under två så ber jag att få framföra mina största sympatier för dina medarbetare. Det förvånar mig att de överhuvudtaget är kvar, och om de så är så beror det definitivt inte på dig (såvida de inte går och väntar på ett tillfälle att få trycka dit dig ordentligt). Min gissning är att de tycker genuint illa om dig och söker efter första bästa möjlighet att komma därifrån.

Om medelvärdet ligger någonstans mellan två och tre så är det hög tid att göra något åt ditt beteende. Du upplevs måhända inte vara ett fullständigt respektlöst s**n men näranog så. Samla dem allihop och gör en fullständig ”pudel”, det vill säga, be genuint om ursäkt för att du inte behandlat dem så som de förtjänar att bli behandlade och fråga om du kan få en chans att bättra dig. Be dem därefter berätta, var och en för sig och i helgrupp, vad de vill se dig göra annorlunda. Sedan är det upp till dig. Gör som de ber om eller be om att nästa gång ni genomför ovanstående enkät erhålla ett genomsnitt som ligger under två.

Om du har fått ett medelvärde som ligger någonstans mellan två och tre så ser det rätt så bra ut. Dock, om du verkligen önskar få engagerade medarbetare som trivs i din närvaro, och känner förtroende för dig som chef/ledare, så rekommenderas att du även vid detta fall ber dem om synpunkter på vad du kan göra bättre och annorlunda. Slutligen, om ditt medelvärde överstiger tre så kan du dra en lättnadens suck. Om dina medarbetare vantrivs eller underpresterar så beror det med allra största sannolikhet inte på att du behandlar dem illa och respektlöst. 

Stefan Söderfjäll