IL Recycling

Returfiber kontra färskfiber

Blogginlägg   •   Jun 05, 2014 10:02 CEST

På BIR:s papperssektions möte gav Otavio Pontes från Stora Enso Biomaterials i Brasilien en presentation om konkurrenskraften hos returfiber i förhållande till färskfiber som ledde till slutsatsen att återvinning inte är någon självklarhet. Han visade hur den reala kostnadsutvecklingen för tillverkning av färskfiber har minskat med ca 1 % per år under en lång period. Den reala kostnaden för returfiber har istället ökat väsentligt under samma tidsperiod (har tyvärr inte siffran). Skälen till detta är naturligtvis flera men en viktig orsak är kostnadsutvecklingen för insamlingssystemen. Om inte den utvecklingen bryts kan det på sikt hota användningen av returfiber.

Det här är en viktig insikt att ta med sig t.ex. i det fortsatta arbetet efter avfallsutredningen, där huvudförslaget var att kommunerna skulle få ansvaret för insamlingssystemen, något som med stor sannolikhet skulle leda till högre kostnader.

Lars-Gunnar Almryd, VD & koncernchef, IL Recycling