Svenska Fåravelsförbundet

Rovdjur och tamdjur – går det ihop?

Blogginlägg   •   Feb 21, 2013 14:23 CET

Foto: Magnus Elander/www.de5stora.com och Einar de Wit

Den 4 februari 2013 arrangerade Fåravelsförbundet tillsammans med De 5 Stora, LRF och Länsstyrelsen i Gävleborg ett semiarium med målet att hitta konkreta förslag på förändringar som underlättar för Sverige att ha både livskraftiga rovdjursstammar och effektiv tamdjurshållning.

Läs ett sammandrag från rovdjursseminariet i Järvsö på vår hemsida.

Syfte och mål med seminariet var att belysa hur rovdjuren kan påverka tamdjurshållningen samt vilka förutsättningar rovdjursförvaltningen arbetar utifrån. Fokus låg på de indirekta/sekundära skador som kan uppkomma av rovdjurens närvaro.

Målen var att:

  • Öka kunskapen om tamdjursägarnas respektive förvaltningens förutsättningar.
  • Hitta konkreta förslag på förbättringar i respektive organisation.
  • Finna frågeställningar som kan behandlas vidare.