LogRhythm

Så automatiserar du projektarbetet med LogRhythms SmartResponse

Blogginlägg   •   Jul 31, 2017 07:55 CEST

När man arbetar med SIEM (Security Information and Event Management) är det inte bara datasäkerheten som förbättras och effektiviseras. Rätt använd kan en SIEM-lösning också spara mycket tid när arbetsmoment som sträcker sig över flera delar av organisationen automatiseras. Och ju mer automation som byggs in i en SIEM-lösning, desto större blir tidsvinsterna.

För att effektivisera arbetet kan LogRhythms SmartResponse-funktion i dag integreras med projekthanteringsprogram som exempelvis Wrike och service management-verktyg som ServiceNow och SysAid. En stor fördel med att automatisera och integrera systemen är ett minskat personberoende där arbetet kan kvalitetssäkras utan att det krävs en enskild projektansvarig. Vinsterna blir särskilt tydliga när säkerhetsavdelningen behöver arbeta med andra delar av organisationen. Ärendehantering, prioritering och planering är några exempel på arbetsmoment som genomgående blir enklare och säkrare när företagets SIEM-lösning kopplas samman med de befintliga systemen för projektarbete och service management.

LogRhythms Greg Foss ger här några konkreta exempel på hur man använder ökad automatisering och integration för att få betydande tidsvinster.

Läs mer»