EcoOnline AB

Så förbereder du dig bäst inför CLP

Blogginlägg   •   Sep 12, 2014 14:00 CEST

Sedan 2009 har CLP angett riktlinjer för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Från och med 1 juni 2015 kommer den viktiga tidsfristen för blandningar träda i kraft. CLP kommer därmed att gälla alla kemikalier. Har du och din verksamhet överblick och kontroll?

Som Internationell produktchef på EcoOnline är jag i daglig kontakt med människor från flera olika branscher som nu på allvar börjar inse att tidsfristen för ny märkning av kemikalier närmar sig.  

Producenter, leverantörer eller de som i yrkesmässiga sammanhang hanterar kemikalier måste genom en omfattande process före tidsfristen den 1 juni 2015. Därför har jag satt ihop några enkla steg om hur man lätt kan förbereda sig. Min rekommendation: börja nu!

CLP berör alla

Den nya klassificerings- och märkningsförordningen kommer att beröra alla i större eller mindre utsträckning. Även som användare kommer du att se nya etiketter på produkter som innehåller farliga egenskaper. CLP har symboler som är vita med en röd ram, till skillnad från de orangefärgade symbolerna som vi är vana vid att se från tidigare. Dessutom har vi fått fler symboler att förhålla oss till.  

Om du producerar, säljer, distribuerar eller importerar kemikalier:

1)  Gå igenom dina säkerhetsdatablad och granska om informationen där stämmer överens med de nya klassificeringskraven. Gör det redan i dag!

2)  Börja att märka alla produkterna med nya etiketter

3)  Se till att dina kunder får uppdaterade säkerhetsdatablad – är du inte nogrann i detta led kan det få stora konsekvenser i resten av värdekedjan

Om du hanterar kemikalier på din arbetsplats:

1)  Utbilda alla anställda om vad de nya farosymbolerna betyder. Ett bra tips är att sätta upp information om de nya farosymbolerna på de platser där kemikalier hanteras. Du kan till exempel printa ut en plansch som finns att hämta på Kemikalieinspektionens webbplats

2)  Undersök om det finns förpackningar/behållare som ni själva fyller på, och försäkra er om att dessa är märkta på korrekt sätt

3)  Uppdatera riskbedömningen så att du kan kontrollera om ny klassificering påverkar risken på arbetsplatsen. Du kan få överraskande resultat.

4)  Ställ redan nu krav på dina leverantörer om att produkterna ska märkas enligt CLP. Kom ihåg att dokumentation är en färskvara!

Till slut vill jag rekommendera Den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats. Där finns en massa bra informationsmaterial.

Lycka till!