Sveriges Kommuner och Landsting

Så gör du som chef – handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Blogginlägg   •   Feb 28, 2011 10:25 CET

Hur stödjer man som chef en anställd som mår psykiskt dåligt på ett bra sätt? Hur motverkas negativ stress i arbetsgruppen? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Detta är några frågor som skriften Så gör du som chef svarar på.

Skriften Så gör du som chef har kommit till utifrån ett initiativ från kampanjen Hjärnkoll. Kampanjen drivs på uppdrag av regeringen och dess mål är att öka kunskapen om och minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa.

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, står bakom skriften. Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv bidragit till dess framtagande. Syftet med skriften är att den ska fungera som ett verktyg i vardagen för chefer med personalansvar i privat och offentlig verksamhet.

Skriften går att ladda ner (PDF) samt beställa från Handisam, projektet Hjärnkoll

Länk till Handisam (öppnas i nytt fönster)


För mer information
: Eva Thulin Skantze, tfn 08-452 76 38, e-post eva.thulin-skantze@skl.se