Gothia Adb AB

Så här får marknadsavdelningen kraft och fokus

Blogginlägg   •   Dec 29, 2011 09:52 CET

Vi möter ofta marknadsavdelningar som går på knäna. Vi får höra att tiden inte räcker till. Att det är för många bollar i luften. Tyvärr är det först då vi ses.

Alla vill så gärna göra ett bra jobb för sina kollegor. Och att det då kan bli svårt att hantera och prioritera bland alla viljor i företaget. Då är det lätt att låta den som skriker mest få hjälp först.

Frustrationen växer, och många känner att de inte jobbar effektivt. Det går ofta åt mycket energi till att hantera en sådan här vardag. En del blir till och med osäkra på vilket uppdrag de har, på vilken nytta de faktiskt bidrar med och om de gör ett tillräckligt bra jobb.

Dags för en ny vardag?

Känner du igen dig i delar av det vi beskriver ovan? Om det är någon tröst så är det många som har det så här. Men vi vet att det går att skapa en annan arbetssituation. En vardag fylld av arbetsro, kraft och fokus. Men hur då?

Knepet är att skapa ett tydligt ramverk för marknadsavdelningens arbete. Ett ramverk som ger er mandat och kraft att prioritera bland alla viljor, som hjälper er att fokusera och säkerställa att ni spenderar er tid och energi på rätt ställe. Konsekvensen blir arbetsro på avdelningen. Hur låter det?

Skapa ett ramverk

Ni bygger ramverket genom att tydliggöra ert uppdrag, era roller och ansvar. Runt det skapar ni riktlinjer för hur ert arbete ska gå till.

Genom att utveckla de fem områdena nedan får ni ett ramverk där marknadsföringen blir starkt kopplad till affärsmålen. Det leder också till att ni kommer att få ett mer professionellt bemötande av era uppdragsgivare.

1. Definiera uppdraget

Skaffa er ett tydligt uppdrag från företagsledningen. Uppdraget är en överenskommelse mellan marknadschefen och ledningen som sätter ramarna för marknadsavdelningens arbete. Här definierar ni avdelningens ansvarsområden och vilket värde ska ert arbete tillföra företaget. Säkerställ att det finns en tydlig koppling mellan ert uppdrag och företagets affärsmål.

2. Tydliggör roller och ansvar

Skapa tydliga roller och definiera vem som har ansvar för vad på er avdelning och hur ni ska samarbeta på ett effektivt sätt med varandra. Därmed säkerställer ni att respektive person tillför ett värde i projektet eller mötet.

Respektive roll bör tydligt ha ett tydligt ansvar och kunna fatta beslut. Konsensus är en av de största tidstjuvarna, och det vattnar dessutom ur den kreativa idéen.

3. Strukturera upp beställningarna

Etablera en tydlig process för beställningar till marknadsavdelningen. Detta gäller allt ifrån hur den årlig marknadsplanen tas fram till hur ni hanterar ad hoc beställningar.

Definiera vilken information ni behöver i samband med en beställning, till exempel syfte och mål, förväntad effekt, koppling till affärsmål, budget etc. Det kostar mycket tid att nysta i otydliga förfrågningar.

4. Utveckla planering och arbetsmetoder

Samla in behov av kommunikation från beställare på årlig basis. Planera er resursallokering utifrån behovet av er kompetenser och tid för hela året. Detta gör att ni tidigt kan jobba med resursoptimera och planera för en jämn beläggning under året. Skapa utrymme för ad hoc projekt – de kommer alltid att finnas.

Sätt gemensamma riktlinjer för hur ni ska jobba med planering och projektledning av kampanjer och aktiviteter. Bygg bort personberoenden genom att skapa gemensamma arbetsmetoder, checklistor, briefar och rutiner etc.

5. Etablera en löpande uppföljning

Gör en uppföljning per projekt på hur väl ni uppfyllde era mål. Titta inte bara på effekt då utan analysera också er resursförbrukning. Detta är ett viktigt underlag för att kunna se var förbättringspotentialen finns.

Det gör det också möjligt att jämföra resursförbrukningen med effekten för att därefter diskutera om det är rätt aktivitet eller om ni istället bör göra något annat för pengarna och med er tid.

Avlasta med systemstöd

Det finns idag ett antal system som är framtagna för att understödja arbetet på en marknadsavdelning, till exempel hantering av digitala tillgångar, produkt information och planering av marknadsavdelningens aktiviteter. Undvik helst Excel och Outlook.

Vi rekommenderar att ni köper in eller hyr ett befintligt system som finns på marknaden, och som utvecklas och driftas av ett externt företag som har det som affärsidé. Många marknadsavdelningar ger ansvaret till IT, men tyvärr blir dessa projekt inte kostnadseffektiva. Våga äg tekniken.

Ta kommandot

Genom att ta kommandot över områdena ovan kommer ni att få kraft att kunna göra prioriteringar i ert dagliga arbete utifrån professionella argument. Det ger er också kraft att begära resurser och mandat för att bedriva ert arbete så effektivt som möjligt. Detta gör att ni undviker onödig stress och får tid att vara kreativa. Detta ger er kraft och fokus – och behövlig arbetsro.

Vill du veta mer? Se filmen från vårt frukostseminarium!