Mikael Elias Gymnasium

Så här går vi vidare. Mycket vidare.

Blogginlägg   •   Aug 28, 2012 13:29 CEST

Vidare på verksamhetsnivå

Lärarcertifiering. Satsning på skickliga och engagerade lärare. Certifiering ger fortsatt möjlighet till att verka som examinatorer för lärarcertifiering. En karriärutveckling som kopplas till befintlig Karriärkompass.

Kompetensprofil. Framtagen med huvudkompetenser och tillhörande lönekriterier som ett led i identifiera det goda och framgångsrika lärarskapet.

Lärarforum. Lyckat event fortsätter som årlig tradition utifrån aktuellt fokus inom verksamheten. För hösten 2012 står Betyg och bedömning i fokus.

Pedagogiskt Advisory Board. Ett rådgivande utvecklingsforum som läsåret 2012/13 arbetar med Lärarforum, Lärarindex och fortsatt utveckling av Karriärkompassen. En lärare per skola deltar, de allra flesta uppbär ett utvecklingsuppdrag inom Karriärkompassen.

Vidare på individnivå

Karriärkompass. Vidareutveckling av befintlig pilotmodell med fler roller och koppling till samtliga skolor.

Skolbygget. Två skolor – Norrköping och Stockholm – kommer under året att genomföra kvalitativa projekt med forskningsbaserade fokus. Då projekten har potential att stärka och utveckla på nationell nivå, bistår vi som ledning med del i berörda projektledares tjänster.

Lärarna. Vi lyfter löpande fram intervjuer och projekt av och med lärare för att lyfta den dagliga pedagogiska verksamheten vid våra skolor och skapa ett större och starkare fokus omkring skolutveckling utanför den egna enheten.

I samband med våra årliga Lärarforum har vi såväl externa som interna föreläsare och processledare utifrån temat för året.

Mycket vidare med samarbeten.

Ett vidare samarbete ProCivitas. Elever från utvalda skolor deltar under nästa verksamhetsår i studieresor arrangerade av ProCivitas. Målgruppen är våra mest högpresterande elever.

Ett vidare samarbete med EF. Elever vid ett flertal pilotskolor erbjuder undervisning i engelska fem enligt EF:s utbildningsportal och erbjuder en studieresa i åk 1 med möjlighet  till förlängning en vecka till reducerat självkostnadspris. Eleverna erbjuds samma upplägg i åk 3 (en vecka till reducerat själkostnadspris).  Vi hoppas inom kort utveckla konceptet till att även inbegripa spanska med Barcelona som vistelseort.

Ett vidare samarbete Studieförbundet Vuxenskolan. Samarbete vid ett par pilotskolor, där eleverna erbjuds undervisning via studiecirklar efter skoltid, i skolans lokaler med i SV: regi. Ett sätt att addera skolans ordinarie utbildningsutbud med större variation.

Ett vidare samarbete med Mentor Sverige. Samarbete  vid namn Proffsmentor genom Mentor Sverige, SEB och MEG Sollentuna ht-12, planerad start i Sthlm samt region norr vt-13.  Varje elev i åk 1 på SA-  och EK-programmet får en bankanställd mentor för yrkesvägledning , bankkunskap, entreprenörskap och vuxet förebildskapande. Träffarna sker regelbundet på skolan under hösten. Och målsättningen är att projektet även ska erbjuda praktikplatser åt våra elever vid SEB-kontor framöver.

En vidare internationalisering. Fortsatt satsning på att söka bidrag för och genomföra internationella projekt såsom VI-skogen (Kenya och Uganda),  Comenius (Europa) och Atlas (Afrika).

Vidare med IT. TedX. TEDx är en frivilligorganisation av engagerade TEDsters - aktivister, konstnärer, uppfinnare, forskare, affärsmän, filosofer, musiker mm som håller föreläsningar för att inspirera och bidra till innovation. Målsättningen är att sprida goda exempel på samarbeten (IT, UF, Mentorskap). Allt material är gratis och ligger tillgängligt på Youtube. Bland annat deltog elever från Mikael Elias Gymnasium i Stockholm och Procivitas Helsingborg.