Sveriges Kommuner och Landsting

Så kan lärarnas status höjas

Blogginlägg   •   Jul 31, 2012 11:22 CEST

Skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för bra resultat i skolan. Därför måste de vara i fokus när vi satsar för framtidens skola. Vi måste gemensamt anstränga oss till det yttersta för att locka de allra bästa till läraryrket.

Även om intresset för lärarutbildningarna nu ökar igen, står vi inför en situation där vi behöver rekrytera 50 000 nya lärare de närmaste tio åren. Det är en utmaning. Så här vill vi göra:

  1. Skapa bättre karriärmöjligheter. Allt fler kommuner erbjuder möjligheter att utvecklas i den undervisande rollen, till exempel genom särskilda karriärtjänster. Regeringen satsar på forskarskolor där lärare kan vidareutbilda sig till lektorer.
  2. Ge bra lärare bra lön. Det förutsätter individuell lönesättning. Arbetet med att premiera goda arbetsinsatser, bra resultat och måluppfyllelse måste ske lokalt, på varje enskild skola.
  3. Stärka ledarskapet. Bra skolor har ofta tydliga mål och engagerad skolledning. För att utveckla ledarskapet startar SKL och Rektorsakademien en rektorsutbildning med fokus på det dagliga ledarskapet.
  4. Skapa bra arbetsmiljö och mindre stress. Åtta av tio lärare anser sig ha arbetsro. Ändå är det många som upplever stress. SKL arbetar tillsammans med de fackliga organisationerna bland annat för att se över lärarnas administrativa sysslor.
  5. Förbättra lärarutbildningen. Platserna på lärarutbildningen måste anpassas efter behoven och studenter lockas till de inriktningar där efterfrågan är störst. Det behövs också kompletterande utbildningar för dem som redan har ämneskunskaper.
  6. Öka statusen genom bättre resultat. Varje dag arbetar man hårt i alla skolor för att förbättra elevernas resultat. SKL satsar just nu särskilt på matematikundervisningen. Våra regelbundna Öppna jämförelser sporrar kommuner och skolor att försöka bli ännu bättre. Tillsammans med flera andra aktörer satsar SKL också på ökad skolforskning.
  7. Ersätta ensamarbete med teamwork. Forskningen efterlyser mer samarbete. Allt fler lärare jobbar också tillsammans med planering och utvärdering av undervisningens innehåll och utförande.
  8. Tala väl om skolan! Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den högsta på tio år. Vi ska inte sopa problem och utmaningar under mattan, men vem söker ett yrke och en arbetsplats som många så ofta talar dåligt om?

Vi är många som har ett ansvar för att få fler bra lärare till den svenska skolan. Med våra gemensamma insatser kan vi höja yrkets status och locka fler till ett av Sveriges viktigaste jobb. Ett jobb där man gör skillnad för livet!

Ingela Gardner Sundström
ordförande för förhandlingsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Stockhaus
ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting