IL Recycling

SÅ PÅVERKAR FÖRETAGSKULTUREN DITT FÖRETAGS MÖJLIGHETER ATT STYRA PÅ ÖNSKAT SÄTT

Blogginlägg   •   Jul 10, 2013 08:00 CEST

Hur kulturen och värderingar påverkar ett företags framgång liksom möjligheterna att styra en organisation berättar vår vVD och CFO Kerstin Anderson i tre inslag på 1companys hemsida. Förutom sin syn på saken berättar Kerstin även om hur man arbetar med företagskultur hos oss på IL Recycling. I det första klippet som du hittar här lägger Kerstin grunden för hur hon ser på företagskultur och hur man kan arbeta aktivt med att påverka den. Hon menar bl.a. att det är summan av samtliga medarbetares ageranden som utgör grunden för hur väl en organisation når sina mål. En ekvation som trots sin enkelhet får alldeles för lite uppmärksamhet.

Vill du veta mer om hur vår strategiska inriktning ser ut kan du gå in på ilrecycling.com