Epson Sverige

Så påverkar personalens hållbarhetstänk IT-köpen

Blogginlägg   •   Okt 27, 2016 09:00 CEST

En undersökning där europeisk IT-personal tillfrågats visar att miljöhållbarheten är en viktig faktor när man fattar inköpsbeslut för IT. Nio av tio IT-proffs betonar vikten av att tänka på miljö och hållbarhet.

Undersökningen, som utfördes av Epson under CeBit 2016 – Europas största årliga teknikevent – belyste en växande marknad av smarta företag som redan bytt till grönare IT-utrustning för att framtidssäkra sin arbetsplats.

89 procent av de tillfrågade sa att hänsyn till miljön har blivit allt viktigare, eller har behållit sin betydelse under de senaste tre åren. Och 51 procent av de tillfrågade sa att miljöhänsyn spelar en viktig roll i beslutet att uppgradera tekniken kring arbetsplatsen.

Strävan efter en mer hållbar arbetsplats
Den 18 april 2016 var det datum då Europeiska kommissionens nya direktiv om offentlig upphandling trädde i kraft. Enligt de nya reglerna måste alla som ska använda sig av offentlig upphandling omfattas av en särskild rapport från den offentliga upphandlaren, där man förklarar beslut som rör förfarandet.

De nya direktiven resulterar i ökade krav på att vara ansvarsfull när det gäller teknikinköp - med externa intressenter som nu har möjlighet att kontrollera om de offentliga upphandlarna väljer de mest miljövänliga alternativen.

Dessa nya regler är det senaste exemplet på EU: s insats för en mer hållbar arbetsplats. Med COP21 och EU:s planer på att utveckla en koldioxidsnål ekonomi senast 2050, kommer miljöpåverkan inom IT i företag i allt högre utsträckning att granskas.

Att uppnå och överstiga kraven
Epsons effektiva precisionstekniker är designade för att minska miljöpåverkan och att hjälpa kunderna möta allt strängare krav och lagstiftningar - speciellt i samband med granskningen av miljöpåverkan av IT i företag, där man ser att marknaden för bläckstråleskrivare växer kraftigt. I själva verket kommer bläckstråleskrivare stå för 34 procent av det totala antalet företagsskrivare 2019, enligt IDCs prognos.

Genom att byta från laserskrivare till Epsons WorkForce Pro-bläckstråleskrivare, kan man spara 96 procent energi, 92 procent på CO2-utsläpp och generera 95 procent mindre avfall jämfört med likvärdiga laserskrivare1. Läs mer om Epsons engagemang för hållbar IT på www.epson.se/make-the-switch

1 Enligt tester som gjordes i över två månader fram till April 2015 mot ett urval av konkurerande maskiner jämfört med Epson. Energiförbrukningen räknades i Wh för fem minuters utskrift jämfört med laserskrivare och kopiatorer. För mer information besök www.epson.eu/inkjetsaving