Poolia

Så tacklar du nedskärningarna.

Blogginlägg   •   Feb 26, 2013 08:30 CET

Ingen arbetsgivare vill tvingas säga upp personal, men med en skicklig omställningspartner kan processen gå både snabbare och smidigare.

– Att genomföra uppsägningar känns tungt och ibland som att ta del i en dragkamp, där företagsledningen står på ena sidan och facket står på den andra. Men det behöver inte vara så – i en omställningsprocess fokuserar vi på samverkan mellan alla parter.
Som marknadschef på Utvecklingshuset har Joachim Svensson tagit hand om många företagsnedläggningar och hjälpt tusentals personer att ta nästa steg i sin karriär.
– Tillsammans med företaget, facket och de anställda själva skapar vi nya framtider för dem som har blivit uppsagda. Det är det vi arbetar med – att möta människor som är förbannade och ledsna över sin situation, och få dem att inse vad som krävs för att komma vidare.
Trots att det är den uppsagde som är i fokus i en omställning så gynnar processen även arbetsgivaren och facket.
– Ofta uppstår rykten och oro om uppsägningar långt innan beslutet blir officiellt på ett företag. Vi går in och hjälper till och tar ansvar för kommunikationen i omställningsprocessen, vilket dämpar oron och avlastar både HR och facket. Dessutom blir de som har fått gå bättre ambassadörer för företaget, eftersom de mår bättre.

Omställningens A till Ö

1. Vi kommer gärna in så tidigt som möjligt i processen. På så sätt kan vi skapa en första dialog med facket och företaget och sätta oss in i deras förhandlingsdialog. Det gör det dessutom möjligt för oss att ha samtal med personalen eller till och med undvika nedskärningar genom karriärväxlingar.
2. Vi gör en kompetensinventering gällande personalen som ska bli uppsagd. Vi ser bland annat över deras kvalifikationer, vad som krävs för att göra dem anställningsbara, och vilka insatser som kan planeras redan nu.
3. Vi utreder och tar hänsyn till de resurser som finns från förhandlingen mellan företagsledningen och facket. Finns det till exempel potter för utbildningar? Hur långa blev uppsägningstiderna? Hur ser avgångsvederlagen ut?
4. Våra arbetslivsutvecklare träffar de uppsagda medarbetarna enskilt för att göra individuella handlingsplaner. Sedan försöker vi finna nya anställningsmöjligheter för personen, bland annat genom att kontakta de företag och organisationer som finns i vårt nätverk. Vi finns också till hands för de förtroendevalda med råd och stöd i processen.
5. Vi följer varje medarbetare i upp till 36 månader. Det innebär att om någon väljer att studera en tid eller får ett arbete som av olika anledningar avslutas innan garantitiden gått ut, så har han eller hon rätt till att återkomma i upp till 36 månader efter att programmet inletts.