Alerta Bokförlaget

Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring, Språkförsvaret, 2013 (2)

Blogginlägg   •   Apr 22, 2013 10:43 CEST

Experiment visar enligt Per-Åke Lindblom, f.d. gymnasielärare bl.a. i svenska, att textinformation som formuleras på konsumenternas modersmål tenderar att uppfattas som mer emotionella än budskap som formuleras på andraspråket av tvåspråkiga personer. Han hänvisar till fem experiment inom det germanska språkområdet som genomfördes 2008.

Marinel Gerritsen och Frank van Meuers framhåller i sitt gemensamma bidrag att engelskan väljs därför att språket betraktas som globalt, att produkter som kommer från USA eller Storbritannien redan har amerikanska/engelska namn och att det saknas adekvata ord som beskriver deras egenskaper på målgruppens språk. Dessutom drar engelskan till sig folks uppmärksamhet och bidrar till att produkten förknippas med modernitet, något som höjer varans anseende och även bidrar till att priset kan sättas högre. Författarna refererar till undersökningar som gjorts av målgruppernas förståelse av engelska texter och fastställer att användningen av det inhemska språket säkerligen skulle öka försäljningen av varorna. Översättaren av de båda författarnas text använder sig av ”produktens image” istället för ”produktprofil”.

Lingvisten Reiner Pogarell berättar om engelskans oväntade utbredning i Tyskland efter den tyska återföreningen 1990. År 1997 grundades språkföreningen ”Verein Deutsche Sprache” som motståndsrörelse mot ”Denglisch”, d.v.s. en blandning av engelska och tyska ord.  Den tyska språkföreningen har med sina 34 000 medlemmar blivit en maktfaktor. Engelskan inom reklamen har till och med ifrågasatts av den mycket ansedda och enormt inflytelserika reklambyrån Endmark i Köln.

Tyskarna hade gjort miljardinvesteringar i den ”Nya marknaden” som var sammankopplad med elektronik och internet och kännetecknades av ”dengliska” företagsnamn. Nu förväntade man sig rekordvinster. Men företagen gick i konkurs och miljarderna var förlorade. ”Förlorare talar denglisch” blev slagord i debatten. 2005 kom kursänderingen med marknadsföring på tyska.  Ändå finns Denglisch kvar. Längtan efter internationalitet för tredje eller fjärde generationens tyskar är enorm. De vill fjärma sig från den belastning som Tyskland bär på efter Andra världskriget. Så hittade företagarna på produktnamn som de trodde lät bra på engelska: ”Handy” för mobiltelefon…

Samtalet med Viggo Cavling förstår jag mig inte på. Hans svar är lakoniska och raljerande, han står över frågorna som Per-Åke Lindblom ställer till honom, exempelvis den om hur mycket man diskuterar språkfrågor i reklambranschen. Han tycks inte vara intresserad av frågeställningarna, säger ordagrant: ”Detta är en ickefråga. Ju fler engelska ord och uttryck man använder desto bättre." Er kamp liknar dem som kämpar mot rökning, de tror att logiska argument om hälsa och annat trist ska få människor att sluta röka. Det funkar inte eftersom rökare har fler sexpartners än icke rökare och det vet alla. Det visar att man har koll på världen och det vill man ha koll på”.

Jag undrar varför redaktionen beslutade sig för att ägna tid åt honom?


Lilian O. Montmar recenserar "Såld på engelska?"
 

Välkommen att lyssna  till Ulrika Kärnborgs intervju med Lilian O. Montmar i programmet "En bok - en författare"  i Kunskapskanalen 

http://urplay.se/Produkter/174398-En-bok-en-forfattare-Maria-Magdalena-Mathsdotter

Recensioner av Montmars tio dokumentärromaner finns på  hemsidan: http://home.swipnet.se/Alerta

Alla böcker finns tillgängliga i din bokhandel, på Bokrondellen, Adlibris, Bokus, Bokia och inspelade att ladda ned som e-bok eller mp3 på ditt närmaste bibliotek