Crisos AB

SÄKERHET FÖR HOTELL

Blog post   •   Jul 12, 2012 17:10 CEST

Crisos AB, med säte i Tobo, är först i världen med att lansera en app som hjälper hotell att hantera kriser. Appen är ett stöd för krisgruppens medlemmar och hjälper dessa att hantera uppkomna kriser. Fördelen med att ha stödet i form av en app är att man alltid har stödet med sig, vare sig man är på hotellet, på tjänsteresa eller i hemmet.


Appen finns på svenska och engelska i formaten Android och IPhone.

Appen heter ”KRISGRUPP FÖR HOTELL” och innehåller:

1 Hur man organiserar och strukturerar upp en krisgrupp på hotell.
2 Krisgrupps information.
3 Rollbeskrivningar för krisgruppens medlemmar.
4 När krisgruppen skall larmas ut.

Det är viktigt för hotell att ha en bra krishantering för att skapa trygghet för hotellgäster, kunder och personal.

Crisos hjälper stora som små företag att få krisstödet på plats så att det blir en tillgång för företaget och all personal. Vi är specialiserade på att utbilda i krispsykologi och i praktisk krishantering.

Head On Metoden är en av Crisos patenterad utbildningsmetod i praktisk krishantering. Metoden är enkel, pedagogisk och praktisk.

För mer information:
Lars-Göran B Karlsen
Marknadschef Crisos AB
0702- 501 501
lg@crisos.se
www.crisos.se