Accelerator Nordic AB

Säkrare kontrastmedel

Blogginlägg   •   Nov 24, 2011 15:20 CET

Dagens MR-kontrastmedel är nästan uteslutande baserade på gadolinium, vilket har associerats med en risk för Nephrogenic  Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som kan drabba patienter med nedsatt njurfunktion. Detta har lett till varningstexter från både amerikanska och europeiska läkemyndigheter och de befintliga kontrastmedlen har delats in i tre olika kategorier: hög, mellan och låg risk, baserat på den kemiska strukturen.

Det råder dock fortfarande osäkerhet kring hur man bör hantera risken, då det i många fall lämnas till en individuell bedömning där radiologen får väga nytta mot risk. Detta är ingen lätt uppgift, ska man vägra en svårt sjuk patient en undersökning som kan vara av avgörande betydelse för effektiv behandling av en svår sjukdom? Vilken risk är störst och vilken konsekvens är värst? Hur ska man ställa sig till de olika risk-kategorierna kontra olika riskgrupper?

Många välkomnar därför tydligare riktlinjer, något som bland annat French Society of Radiology (SFR) arbetar med att ta fram och som belyses i en artikel nyligen publicerad på nätforumet AuntMinneEurope.com. Dr. Olivier Clément, som leder SFRs projektgrupp i frågan, nämner att det finns ett flertal olika möjligheter som innebär alltifrån mer komplicerade utredningar av patientens njurfunktion, till enklare blodprov och frågeformulär, men att vidare utredning krävs.

Ännu bättre vore förstås att eliminera risken för NSF i samband med MR-kontrastmedel. Som vi nämnde i vår senaste kvartalsrapport har SPAGO Imaging visat goda resultat in vitro och in vivo med gadoliniumfritt kontrastmedel.  Alltså har man utöver de tumörselektiva egenskaperna som möjliggör bättre visualisering av tumörer och metastaser, nu även tagit bort risken för NSF. SPAGOs kontrastmedel har med andra ord potential att bli den nya generation av kontrastmedel som marknaden väntat på.

Läs artikeln om NSF-debatten på AuntMinneEurope.com här (kräver kostnadsfri registrering på forumet).


Maria Fors
Investment Manager
Accelerator Nordic AB