Mensa Sverige

Särbegåvning i fyra punkter

Blogginlägg   •   Apr 08, 2013 23:36 CEST

I ett inlägg på tv-programmet Debatts hemsida diskuterar Annette Kullenberg dokumentären om Carl Bildt. Mitt i texten kommer ett egendomligt påstående om särbegåvning.

"[J]ag känner en viss trötthet. I alla tider har aristokraterna bevarat sitt lugn och sitt saktmod ... För den som vill kanske tanken insmyger sig att det alltid finns en, ska vi säga, överbegåvad elit. Med ett nytt begrepp kallas det [sic] nu särbegåvade."

Tyvärr använder Kullenberg en term hon inte riktigt behärskar. Men det är inte konstigt, särbegåvning är ett begrepp som är relativt nytt i den offentliga debatten. Det är förståeligt att missförstånd uppstår emellanåt. Därför vill jag i några få punkter reda ut begreppet särbegåvning.

  • Särbegåvning är en medfödd egenskap.
  • Särbegåvning är detsamma som hög kognitiv funktion.
  • Särbegåvning är en term som nästan uteslutande används för barn och ungdomar.
  • Särbegåvning är inte beroende av social bakgrund eller utbildning.

Alltså:

  • Särbegåvade är inte ett samlingsnamn för en "överbegåvad elit".

För den som vill veta mer vill jag rekommendera GCP - Mensas program för särbegåvade barn. Vi arbetar för att sprida kunskap om särbegåvade barn och de speciella förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas. Vi informerar om hur dessa barn och ungdomar identifieras och hjälper till med råd och tips på hur de kan stimuleras på bästa sätt. Mer information om GCP finns på Mensas hemsida!

Linus Hedin Masimov