Imagine that AB

Sätt mål på ett SMART sätt

Blogginlägg   •   Apr 22, 2013 12:24 CEST

Varför är det så bra att sätta mål? Jo, det som är bra är att det dels skapar en riktning i ditt arbete. Med riktning menas att individen vet vart hon vill och det blir därmed enklare att bestämma vad hon behöver göra för att nå målet och kan därmed sätta upp delmål. Vidare kan målsättningsarbete leda till förbättring när det gäller bland annat självförtroende, motivation, koncentration och anspänning. 

För att målen ska bli så effektiva som möjligt är det bra att sätta dem SMART. 

Specifika. 
Gör målen så specifika som möjligt. Ju mer specifika du gör dem desto bättre. 

Mätbara. 
För att kunna avgöra om du når målet eller inte och om du är på rätt väg under resans gång är det viktigt att göra målet mätbart. 

Aktionsorienterade.
Målen ska uppmuntra till handling. Det ska krävas att personen handlar för att hon ska kunna nå dem. 

Realistiska. 
Om det inte är realistiskt att du når målet är det inget bra mål. Det är nog troligare att det då leder till sänkt motivation och självförtroende. Mål bör också vara utmanande. Utmanande och realistiska. 

Tidsbestämda
Det är viktigt att målen är tidsbestämda. Annars är det väldigt lätt att de bara rinner ut i sanden. Det gäller att ha satt en specifik tid för när det ska ha nåtts.

Läs mycket mer om målsättningsarbete här! 

Anmäl dig till Imagine thats kvällsföreläsning den 5:e september eller den 17:e oktober.

Ett annat bra verktyg är mentala förställningar. Beställ Träna tanken och lär dig mer om hur du kan använda dig av mentala föreställningar för att utvecklas och prestera bättre. 

Prenumerera på Imagine thats nyhetsbrev. 

Imagine that önskar er en fantastisk vecka!