Sveriges Kommuner och Landsting

Samarbeta för bredband åt alla

Blogginlägg   •   Nov 03, 2011 14:30 CET

Sverige är idag en ledande it-nation och har en stark position både vad gäller it-användning och tillgång till bredband. Nio av tio svenskar har tillgång till Internet hemma.

It har en stor betydelse i den svenska ekonomin. Användningen bidrar både till den totala produktivitetstillväxten i landet och förbättrar samt förenklar vardagen för alla - medborgare, företag, organisationer och offentlig sektor. Kommuner, län och regioners engagemang är viktigt för att dessa nyttor ska uppstå i alla delar av landet.

Sverige står inför flera samhällsutmaningar där it har en viktig roll att spela. Det handlar bland annat om en åldrande befolkning, klimatfrågan och hur vi kan vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad. Utmaningar som ställer krav på välfärdssystemet och samhället i stort. Här kan och bör it vara en motor för att hitta nya smarta lösningar.

Då måste det finnas bra bredband i hela landet. Ett tillräckligt snabbt och väl fungerande bredband till såväl hushåll och företag som skolor, vårdinrättningar och offentliga servicekontor. Så att Anna, 80 år, kan få kvalificerad vård i hemmet, Gustav, 10 år, och hans föräldrar kan föra en dialog med skolan och andra myndigheter, och så att Maria, 30 år, som driver eget företag från familjegården kan ha kontakt med kunder och leverantörer i hela Sverige. Med bra bredband är det möjligt att ta del av film, tv, videoklipp och spel över Internet med god kvalitet.

De allra flesta har idag tillgång till bra bredband. Men det finns stora skillnader runt om i landet. Det finns områden som saknar tillgång till fungerande bredband och andra områden som har bredband men där hastigheten eller kvaliteten inte är tillräckligt bra.

Marknadens aktörer investerar årligen 7-10 miljarder kronor i bredband. Det räcker långt men inte fullt ut. Därför satsar staten ytterligare pengar i olika stödprogram på bredbandsutbyggnad i områden där utbyggnad inte kommer att ske på kommersiella villkor. Post- och telestyrelsen arbetar dessutom främjande.

Men det räcker inte. Vi måste samla alla goda krafter runt om i landet. Här måste län, regioner och kommuner engagera sig och inse att bredband är en lika nödvändig infrastruktur som vägar, järnvägar och elnät. Många gör redan ett fantastiskt arbete. Det finns alltfler goda exempel på samverkan mellan marknadens aktörer och det offentliga. Andra behöver göra mer och kan lära av de som nått långt.

Vi vill därför uppmana län, regioner och kommuner att sätta bredband på agendan och ta fram en strategi för den digitala infrastrukturen på både regional och lokal nivå. För tillgång till bredband är både en politisk och en strategisk fråga som bidrar till tillväxt och utveckling. Och, inte minst kan hjälpa oss att möta framtida samhällsutmaningar. Tillsammans kan vi skapa bredband i världsklass.

Carola Gunnarsson
3:e vice ordförande Sveriges kommuner och landsting

AnnaKarin Hatt
 It och energiminister

Göran Marby
generaldirektör Post och telestyrelsen

Malin Frenning
chef affärsområde bredbandstjänster TeliaSonera

Mikael Ek
vd Svenska Stadsnätsföreningen

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_lArtikeln har publicerats i Helagotland, 2011-10-27,
Hallands Nyheter 2011-10-29
och på lt.se 2011-11-03