Alerta Bokförlaget

Satsa på att bli en Zlatan i läsning!

Blogginlägg   •   Okt 25, 2012 20:33 CEST

Sedan Aristoteles tider finns uppfattningen att varje individ ska sträva mot att utvecklas maximalt och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Nackdelen blir då att kunskaps- och färdighetsklyftorna i samhället ökar. Den mest namnkunnige av dem som ville utforma skolan så att kunskaps-och färdighetsklyftor utjämnades var Olof Palme. I utbildningstidningen maj 1970 skrev han att ”individualisering inte får innebära att elever med olika bakgrund och skiftande förutsättningar får gå igenom kurser så snabbt att de inte hinner förstå och orkar med, det skulle ytterligare öka klyftorna”.

Efter att ha tagit del av resultaten på centralproven i engelska och matematik har jag besökt skolor i New York City, där skolorna granskas och rankas efter resultat i media. Föräldrarna uppmanas överväga i vilken av stadens skolor de vill placera sina barn. Alla lärare som jag har talat med i framgångsrika skolor betonar att nivågrupperingen är vägen till bästa resultat. ”Man kan inte bara tänka på bredden, en spets behövs också.  De ambitiösa eleverna tröttnar annars och de som inte hänger med blir utagerande och stökiga”.

Lärarna i skolor med sociala problem är däremot inte alls positiva till nivågruppering. ”Vi behöver elever som drar kärran framåt, annars stampar vi på samma ställe i undervisningen. De duktiga eleverna hjälper de svagare och detta bidrar till en socialt bättre atmosfär. Som lärare behöver man de duktigare eleverna till stöd och motivation, om man själv inte ska bli utbränd.”anser de.

De vuxnas tilltro till barnens förmåga betonas också. Eleven måste vara övertygad om att träning ger färdighet, tro på sin egen duglighet.  Höga förväntningar ger ofta bra resultat. På fotbollsplanen tränar man tills man gör mål. Det skulle inte falla någon in att tro sig kunna bli en bra fotbollsspelare utan ständig träning. Föräldrarna curlar sina barn, skjutsar och hämtar dem på fotbollsplanen eller i tennishallen. 

Satsa Du också på att Ditt barn ska att bli en Zlatan i läsning!

Lilian O. Montmar

Språklärare och författare