Maze Media Group AB

Schemalägg din synlighet?

Blogginlägg   •   Nov 01, 2011 14:55 CET

Målgrupper i olika åldrar använder Internet under olika delar på dygnet, så tänk om man kunde allokera sin marknadsbudget så att annonseringen bara syntes vid den tid på dygnet då det är störst potential att målgruppen ser dem. Det kan man faktiskt!

Med hjälp av Adwords schemaläggning har ni möjlighet att specialanpassa era annonser så att de är synliga valda tider på dygnet. Ni kan till exempel välja att annonserna endast visas mellan klockan 12 och 18 om det är då målgruppen är som mest uppkopplad.

Åldersinriktade annonser
Har ni en produkt som är väldigt riktad till en viss åldersgrupp? Perfekt! Då kan statistiken från Nordicoms Internetbarometer 2010 vara till stor hjälp vid annonsering. Även i de fall då produkten passar alla åldersgrupper kan schemaläggningen vara till nytta för er eftersom ni, med hjälp av schemaläggningen, kan utforma olika åldersriktade annonser som syns vid olika tider på dygnet.

Vilken tid på dagen använder du oftast Internet?

Hela blogginlägget hittar du på vår företagsblogg.

Läs hela rapporten kring alla åldersgruppers användning av Internet här.