Accelerator Nordic AB

Screening eller inte?

Blogginlägg   •   Nov 02, 2011 10:03 CET

Det förekommer idag en hel del debatt över nyttan av att låta sig screenas för olika typer av cancer, främst är det screening för bröst- eller prostatacancer som debatteras.  Det råder inget tvivel om att det är av oerhört värde att upptäcka en tumör i ett så tidigt stadium som möjligt för att få bästa möjliga behandlingsförutsättningar. Dock är dagens screeningmetoder långt ifrån perfekta och innebär en relativt hög risk för så kallade falska positiva resultat, dvs. man tror att man ser tumörer som i själva verket inte finns. Detta för med sig alltifrån onödig oro och lidande för patienten till höga kostnader för onödiga följdundersökningar och i värsta fall onödig behandling.

I en debattartikel i New York Times från oktober i år skriver H. Gilbert Welch, professor i medicin vid Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, att det finns inget rätt eller fel svar när det gäller att låta sig screenas eller inte, det finns både vinnare och förlorare. Det är därför ett individuellt beslut.

Enligt en studie utförd vid Group Health Research Institute i Seattle, publicerad online i Annals of Internal Medicine i oktober, fann man att mer än hälften av de kvinnor som undergår årlig screening för bröstcancer med mammografi kan räkna med ett falskt positivt resultat var tionde år.

Screening med MR är ännu känsligare än mammografi, dvs. man har större chanser att hitta en eventuell tumör, men kritiseras för att det idag för med sig ännu högre risk för falska positiva resultat. I USA rekommenderar man dock kvinnor med hög risk för bröstcancer att låta sig screenas med MR, mycket p.g.a. teknikens överlägsna känslighet.

Klart är att fördelar alltid måste ställas mot nackdelar, för även om nyttan av screeningen för den vars liv den räddar kan ses som ovärderlig finns det idag en baksida i och med att screeningmetoderna helt enkelt inte är bra nog. Metoderna, framförallt MR när det gäller bröstcancer, behöver därför bli mer specifika. Det kontrastmedel som vårt dotterbolag SPAGO Imaging utvecklar har potential att göra just detta, varför vi mötts av stor entusiasm från de radiologer vi pratat med. I och med att det har förmåga att ackumuleras i tumörer och har mycket högre signalstyrka än dagens kontrastmedel uppnår man bättre kontrast mellan tumörer och omkringliggande vävnad, vilket minskar risken för falska positiva resultat.

Mer läsning på temat screening eller inte:

New York Times
Annals of Internal Medicine


Maria Fors
Investment Manager
Accelerator Nordic AB