LogRhythm

Security Intelligence Maturity Model – hur man inser riskerna och ökar sin förmåga att hantera cybersäkerheten

Blogginlägg   •   Jan 18, 2017 10:08 CET

Om en angripare är motiverad och har kunskapen är det mycket svårt att skydda ett företags nätverk från dataintrång. I stället är det snarast en fråga om när intrånget sker och vad man då kan göra för att begränsa skadan.

Enligt PWC (PricewaterhouseCoopers) har incidenterna inom cybersäkerhet ökat med i genomsnitt 66 procent per år sedan 2009. Det starkt ökande antalet attacker i kombination med att ett stort antal nätverk redan är angripna visar att säkerhetsarbetets fokus behöver flyttas mot att snabbt upptäcka och åtgärda cyberhot och angrepp. Brandväggar och traditionella säkerhetslösningar räcker inte längre för att förhindra intrång.

LogRhythms Security Intelligence Maturity Model beskriver hur ditt företag kan arbeta strukturerat för att höja säkerheten och kapaciteten att upptäcka och minska skadorna vid dataintrång. I LogRhythms white paper ”Surfacing Critical Cyber Threats Through Security Intelligence” kan du läsa om de största utmaningarna men också om alla de möjligheter som står till buds för att åtgärda de vanligaste riskerna och arbeta mer effektivt med IT-säkerhet.

Ladda ner white paper»