Eskadern Företagsutveckling AB

Seminarier om framtidens CFO, våren 2011

Blogginlägg   •   Nov 09, 2011 11:53 CET

Några kommentarer från deltagarna:

“De har rätt bild av en modern ekonomifunktion och ser den som en integrerad del i företagets strategi. De har också en framåtriktad syn på funktionen.”

“Det mest intressanta var resonemanget kring hur man kan få fram fungerande prognoser, samt diskussionen om controllerns framtida roll.”

“I framtiden tycker jag Eskadern ska fortsätta på samma spår, early warnings, hur man kan förenkla simulering, hur man kan förenkla processerna för budget och prognos.”