Alerta Bokförlaget

Siri Derkerts första offentliga verk invigdes på T-centralen 1958

Blogginlägg   •   Feb 26, 2013 23:59 CET

Siri Derkert går med i den vänstersocialistiska organisationen Clarté och från 1950 väljs hon till ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbunds Stockholmssektion. I en artikel med titeln ”Kvinna – medel eller mål?” som publicerades 1948 i tidningen Ny Dag, levererar hon en svidande kritik mot de reaktionära värderingarna kring kvinnans roll i hemmet som hon menar genomsyrade den statliga utredningen ”Betänkande angående familjeliv och hemarbete”, som genomfördes 1948.

Som offentlig och medial person börjar hon tillverka collage av tidningsurklipp med rapporter om miljöförstörelse och andra nutidshändelser. Dessa nya verk anknyter till hennes tidiga kubism med den skillnaden att textinnehållet blir det framträdande elementet. Siri Derkert ritar och målar plakat, antingen som affischförlagor som i målningen ”Amnesty International” eller som litografier där bildmotiv och slagord samspelar. 

Utöver de traditionella teknikerna använder hon sig av spraymålning, bandjärn och olika papper och plaster i collage. Speciellt intressant tycker jag objektet ”Matriarkatets död” är. Här har hon använt sig av ett abborrskelett som svävar över en liggande kvinnofigur av terrakotta!

”Kvinnopelaren”, hennes första offentliga verk, invigs på T-centralen i Stockholm1958. I ristningar som är utförda i betong återger hon på två av pelarens sidor ”Bilder ur idékampen”. Det är porträtt av Fogelstadkvinnorna samt författarna Thomas Thorild, Jonas Love Almqvist och August Strindberg. De andra bilderna på pelarna handlar om kvinnors vardag; lekande barn, konduktriser, tegelbärerskor och roddarmadammer.

Därefter verkar hon ha fått många uppdrag. Exempelvis fick hon 1959 i uppgift att göra skisser för Anundsjöbygdens realskola i Örnsköldsvik. De fjorton skisserna för ”Senapsträdet och himmelens fåglar” arbetade hon med länge. I en intervju som visades på utställningen, anser hon dem ”vara en belastning som hon gärna skulle vilja bli befriad ifrån”. Resultatet av detta digra arbete blev aldrig placerat på Anundsjöbygdens realskola i Örnsköldsvik, utan befinner sig nu på Skövde Kulturhus.

Lilian O. Montmar, författare
hemsida: http://home.swipnet.se/AlertaSe även Kunskapskanalen:
http://urplay.se/Produkter/174398-En-bok-en-forfattare-Maria-Magdalena-Mathsdotter