Digidel 2013

Ska Sverige vara kvar i topp måste Digidel lyckas!

Blogginlägg   •   Sep 14, 2012 16:22 CEST

En alldeles färsk rapport, web index 2012, om Internets betydelse för människor och nationer har just publicerats av World Wide Web Foundation. Studien täcker 61 länder över hela världen. Sverige ligger i topp, på första plats före USA, Storbritannien, Canada, Finand och Schweiz.

Jämförelsen mellan olika länder bygger på 85 underliggande indikatorer som fördelats på tre samlande index. Det första gäller infrastruktur för kommunikation och institutioner, det andra gäller innehåll och användning av webben och det tredje, webbens politiska, ekonomiska och sociala betydelse.

 

Sverige i topp

Sverige kan sträcka på halsen för högst värden inom indexet för webbens betydelse, vilket också ges störst vikt i sammanvägningen av de olika indexen. Sverige ligger främst i fråga om webbens politiska betydelse, på andra plats i fråga om webbens sociala betydelse och på tredje plats för dess ekonomiska betydelse.

 

Behov av insatser

När det gäller indexet för infrastruktur för kommunikation och institutioner är vi bra på bredband med bara femma på institutionell infrastruktur. Denna avser hur bl.a. regeringen stödjer och verkar för tillgång till webben. Här finns det ett tydligt behov av insatser. I begreppet tillgång ryms alltså även en kunskapsaspekt som går hand i hand med Internets spridning.

 

Inom det index, som rör användning av webben, har Sverige en niondeplats. Det rör antalet personer (andel av befolkningen) som använder webben liksom tillgänglighet för äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med lässvårigheter.

 

Digidel måste lyckas

Man kan alltid ha synpunkter på hur jämförelser görs mellan olika länder - det är verkligen ingen lätt uppgift och på detaljnivå kan det se riktigt konstigt ut. Den här studien bygger på ett omfattande befintligt dataunderlag men också, och till största delen, på en specialgjord enkätundersökning.

 

Undersökningen har en sådan bredd att det sammantagna resutatet rimligen ger en någorlunda god bild av utvecklingsläget i världen. Det är roligt att Sverige ligger bland de främsta länderna - att vi ligger på första plats är ju toppen men inte ett skäl för oss att slå oss till ro. Rapporten pekar på flera utvecklingsområden för oss. Ett sådant område är alldeles tydligt det som Digidel2013 arbetar med. Ska Sverige vara kvar i topp måste kampanjen för digital delaktighet lyckas! De finns många nationer som mer än gärna nosar oss i nacken.