Mikael Elias Gymnasium

Ska vi flippa ur, tillsammans?

Blogginlägg   •   Dec 03, 2012 23:06 CET

Det flippade klassrummet ("the flipped classroom") innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella ”föreläsningen” i klassrummet. I korta drag går det ut på att pedagogen låter eleven i lugn och ro ta del av genomgångar och instruktioner som läxa via ett webbaserat material som t ex en video eller podcast.

Genom att eleverna i förväg får tillgång till innehållet för lektionen kan de komma "tankeförberedda" och "uppvärmda" till skolan. Eleverna får då en chans att reflektera över lektionsinnehållet, vilket gör att fler frågor hinner mogna hos dem och de blir mer mottagliga för de innehållsmässiga delarna.

Tiden i klassrummet ägnas sedan åt laborativt och praktiskt arbete, som eleven gör med stöd och input från sin lärare. Lektionstiden som frigörs kan ägnas till diskussion, problematisering av lärandet samt fördjupning av innehållet istället för som tidigare genomgång.

Metoden utformades av professor Eric Mazur som började använda instruktionsfilmer när han undervisade på Harvard under 1990-talet. Idag vinner metoden allt fler anhängare inom såväl gymnasieskola som grundskola.

Flippar du helt eller går du bara utanför våra generella ramar? Skriv och berätta så förmedlar jag din historia!

Vi kan bli vad vi vill, bara vi vill

Carina Hall, verksamhetschef
carina.hall@academedia.se